Mnenje potrošnikov, Slovenija, november 2020

Razpoloženje potrošnikov se je v novembru 2020 še naprej slabšalo

Razpoloženje potrošnikov je bilo tudi v novembru 2020 nižje kot v prejšnjem mesecu. Potrošniki so bili bolj pesimistični predvsem glede gospodarskih razmer v državi.

  • 20.11.2020
  • |
  • končni podatki

Razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

November 2020 je bil že tretji zaporedni mesec, v katerem je bilo razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu. Tokrat se je poslabšalo za 6 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja so nižali vsi štirje kazalniki, ki ga sestavljajo. Pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih se je poslabšalo za 8 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 7 odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja za 5 odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede varčevanja pa za 2 odstotni točki.

Med preostalimi kazalniki se je glede na oktober 2020 najizraziteje poslabšal kazalnik gospodarskega stanja v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih, za 9 odsotnih točk. To je bila najnižja vrednost tega kazalnika po decembru 2013.

Razpoloženje slabše tudi na letni ravni

Glede na november 2019 je bilo razpoloženje potrošnikov nižje za 21 odstotnih točk. Od povprečja preteklega leta je bilo nižje za 29 odstotnih točk.

Vrednost tega kazalnika je znižalo poslabšanje treh kazalnikov pričakovanj, in sicer pričakovanje glede števila brezposelnih (za 40 odstotnih točk), pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi (za 31 odstotnih točk) in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 18 odstotne točke). Pričakovanje glede varčevanja se je nekoliko izboljšalo (za 1 odstotno točko).

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-november 2020
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-november 2020
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2020
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 2. in 15. novembrom 2020 odgovorilo 1.204 oseb.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.