Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, oktober 2020

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2020 nespremenjene

Cene industrijskih proizvodov se v oktobru v primerjavi s septembrom niso spremenile. Nespremenjene so bile tudi v primerjavi z oktobrom 2019.

  • 20.11.2020
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v oktobru 2020 v povprečju nespremenjene

Cene proizvodov se v oktobru 2020 v primerjavi s septembrom 2020 v povprečju niso spremenile. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,3 %, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujih trgih pa so se znižale za 0,2 %.

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so se v oktobru 2020 na mesečni ravni znižale za 0,2 %, prav tako so se cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja v povprečju znižale za 0,2 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v oktobru 2020 glede na september 2020 znižale cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 %). Cene proizvodov za investicije, cene surovin in cene energentov so se v povprečju zvišale za 0,1 %.

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje znižale v proizvodnji oblačil (za 2,2 %) in v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 1,2 %). Izraziteje zvišale pa v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,0 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v oktobru 2020 enake kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov se na letni ravni (od oktobra 2019 do oktobra 2020) v povprečju niso spremenile. Cene proizvodov, ki so bili prodani na domačem trgu, so se zvišale za 0,9 %. Cene proizvodov, ki so bili prodani na tujem trgu pa so se znižale za 0,9 %.

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju, so bile nižje za 0,5 %, medtem ko so  cene v neevrskem območju bile nižje za 2,1 %.

V enem letu so se najizraziteje znižale cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 5,0 %) in v proizvodnji kovin (za 4,0 %). Opazneje zvišale so se cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 11,3 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
X 2020 
IX 2020
 X 2020 
XII 2019
X 2020
X 2019
I–X 2020
I–X 2019
X 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,099,6100,099,7103,29
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,198,598,998,8102,49
Energenti100,1103,0103,3103,4112,71
Proizvodi za investicije100,1100,3100,499,4101,23
Proizvodi za široko porabo99,9100,3100,7100,8104,12
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,0100,4100,8100,2104,67
C Predelovalne dejavnosti100,099,499,899,5102,65
D Oskrba z električno energijo100,2103,5104,0103,7116,35
E Oskrba z vodo100,0111,3111,3110,8113,62
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
X 2020 
IX 2020
 X 2020 
XII 2019
X 2020
X 2019
I–X 2020
I–X 2019
X 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,3100,8100,9100,6104,89
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,898,599,198,8101,68
  evrsko območje99,898,899,598,9101,32
  zunaj evrsko območje99,897,897,998,7102,38
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.