Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2018

Vrednost celotne proizvodnje okoljskega blaga in storitev v 2018 za 10,2 % višja kot v 2017

Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2018 zaposloval 28.176 polnovrednih delovnih moči in proizvedel za 2,01 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev.

  • 19. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje ustvarile proizvodne dejavnosti
Vrednost celotne proizvodnje okoljskega blaga in storitev je v letu 2018 znašala 2,01 milijarde EUR ali za 10,2 % več kot v letu 2017.

Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje so ustvarile proizvodne dejavnosti, in sicer 977,3 milijona EUR ali 48,5 %. Proizvodnja specializiranih izvajalcev okoljskih storitev, tj. tistih, ki so glede na dejavnost, za katero so bili registrirani, spadali (po SKD) v področje dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, je znašala 219,1 milijona EUR ali 10,9 % celotne okoljske proizvodnje. Sektor država je k celotni okoljski proizvodnji v letu 2018 prispeval 90 milijonov EUR ali 4,5 %.  

1.167,7 milijona EUR ali 58 % celotne okoljske proizvodnje je bilo ustvarjenih s proizvodnjo proizvodov in storitev za varstvo okolja, 845,8 milijona EUR ali 42 % pa z upravljanjem naravnih virov (npr. s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov).

Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti v letu 2018 proizvedenih okoljskih izdelkov in storitev ustvarjen v okoljski domeni upravljanje energetskih virov (40,8 %). Sledile so okoljska domena ravnanje z odpadki (18,2 % celotne vrednosti okoljskih izdelkov in storitev), varstvo zraka in klime (14,7 %) in upravljanje odpadnih voda (13,3 %).

Izvoz v letu 2018 višji kot v letu 2017
Sektor okoljsko blago in storitve je v letu 2018 izvozil za 779,4 milijonov EUR okoljskega blaga in storitev ali za 4,6 % več kot v letu 2017; 86,6 % te vrednosti so izvozile proizvodne dejavnosti, 13,1 % pa specializirane okoljske dejavnosti (te dejavnosti so izvozile predvsem nenevarne odpadke, namenjene za nadaljnjo predelavo ali recikliranje).

Zaposlenost v 2018 za 4,9 % višja kot v 2017
Zaposlenost oz. število zaposlenih v sektorju okoljsko blago in storitve se izraža v številu polnovrednih delovnih moči. Polnovredna delovna moč je ekvivalent za eno osebo, ki je eno leto polno zaposlena (tj. s polnim delovnim časom) na delovnem mestu na ekonomskem ozemlju države.

Celotno proizvodnjo tega sektorja je v letu 2018 ustvarilo 28.176 polnovrednih delovnih moči ali 4,9 % več kot v letu 2017.
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2018
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija
ProizvodnjaIzvozZaposlenost
201720182018
2017
201720182018
2017
201720182018
2017
EUR (mio.)indeksEUR (mio.)indeksPDM2)indeks
Skupaj1)1.827,62.013,5110,2745,2779,4104,626.857,428.176,1104,9
  specializirani izvajalci okoljskih storitev207,5219,1105,695,8102,4106,95.125,35.384,4105,1
  proizvodne dejavnosti905,7977,3107,9648,2675,1104,28.180,78.403,1102,7
  ostali714,4817,1114,41,31,9151,913.551,514.388,6106,2
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Polnovredne delovne moči.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.