Transport, Slovenija, september 2020

V septembru 2020 v mestnem javnem linijskem prevozu za 28 % manj prepeljanih potnikov kot v septembru 2019

V septembru 2020 sta v primerjavi s septembrom 2019 pristaniški in letališki potniški promet beležila znatno večji upad (za 99,9 % oz. 87 %) kot pristaniški in letališki blagovni promet (za 9 % oz. 8 %).

  • 16.11.2020
  • |
  • končni podatki

V mestnem javnem linijskem prevozu prepeljali za 28 % manj potnikov

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v septembru 2020 prepeljali okoli 3,1 milijona potnikov, kar je za 28 % manj kot septembru prejšnjega leta.

Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so v septembru 2020 prepeljali približno 2,3 milijona potnikov, kar je za 14 % manj kot v septembru 2019. Pri tem so opravili približno 35,4 milijona potniških kilometrov, kar je 27 % manj kot v septembru 2019.


V letališkem prometu pretovorjenega za 8 % manj blaga kot v septembru 2019

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v septembru 2020 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 21.700 potnikov, kar je za 87 % manj kot v septembru 2019.

Letališki blagovni promet je bil prav tako manjši kot v septembru 2019, saj je bilo pretovorjenega za 8 % manj blaga. 


Število potnikov v pristaniškem prometu v letošnjem septembru obsegalo le 0,1 % števila potnikov iz septembra 2019

V slovenskih pristaniščih so v septembru 2020 zabeležili 12 potnikov, medtem ko jih je leto prej prispelo in odpotovalo več kot 21.600.

V pristanišču Koper je bilo v septembru 2020 pretovorjenega skoraj 1,7 milijona ton blaga, kar je za 9 % manj blaga, kot ga je bilo pretovorjenega v istem mesecu prejšnjega leta.


Število v Sloveniji prvič registriranih novih osebnih avtomobilov za 16 % nižje kot v septembru 2019

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v septembru 2020, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 9.700, kar je za 6 % manj kot v septembru 2019. Med temi je bilo skoraj 7.200 prvih registracij osebnih avtomobilov, kar je za 9 % manj kot v septembru 2019. Od tega je bilo okoli 4.400 prvih registracij novih osebnih avtomobilov, kar je za 16 % manj kot v septembru 2019.


Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Izbrani podatki transporta, Slovenija
IX 2020I–IX 2020IX 2020
IX 2019 
I–IX 2020
I–IX 2019
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)2.309,711.07186,255,8
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)35,4183,573,049,2
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)3.117,321.602,471,652,7
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.124,611.870,736,149,8
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)538,65.623,239,152,6
Prvič registrirana cestna motorna vozila9.71887.44294,379,4
Prvič registrirani osebni avtomobili7.15065.30190,978,7
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.41842.95083,875,2
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)121030,10,1
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.654,314.06790,581,4
Zračni transport
Promet potnikov na letališčih (1.000)21,7267,312,618,5
Promet blaga na letališčih (1.000 t)0,887,692,088,5
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija, z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različni vir podatkov, upoštevanje tare…).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.