Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, oktober 2020

V oktobru 2020 izdanih 19 % več gradbenih dovoljenj za stavbe in načrtovanih 44 % več stanovanj kot v septembru

V oktobru 2020 je bilo izdanih več dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb kot v septembru 2020; prvih je bilo za 6 %, drugih za 28 % več. Ker se bo gradilo več večstanovanjskih stavb, bo načrtovanih več stanovanj kot v septembru (za 44 % več).

  • 20. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina v oktobru načrtovanih stavb večja kot v septembru

Celotna površina vseh v oktobru 2020 načrtovanih stavb bo merila malo manj kot 183.000 m2, kar je za 27 % več od površine stavb, načrtovanih v septembru 2020. Površina stanovanjskih stavb bo večja za 41 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 16 %. Površina stanovanjskih stavb bo večja predvsem zaradi tega, ker je bilo v oktobru 2020 načrtovanih 24 večstanovanjskih stavb, v katerih je skupaj načrtovanih 184 stanovanj; v septembru 2020 pa je bilo načrtovanih 16 takih stavb, v njih pa je bilo skupno načrtovanih 63 stanovanj.

98 % vseh v oktobru 2020 izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je nanašalo na novogradnje, 2 % pa na spremembo namembnosti. Število izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo v oktobru za 18 % višje kot v septembru 2020 in za prav toliko višje kot v oktobru 2019. Površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj naj bi bila za 26 % večja od površin novogradenj, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2020, in za 43 % večja od površin novogradenj, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2019.


Načrtovanih več stanovanj kot v septembru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v oktobru 2020, je predvidena gradnja 414 stanovanj, kar je za 44 % več stanovanj kot v septembru 2020. V enostanovanjskih stavbah bo po načrtih 229 stanovanj (v septembru 223), v večstanovanjskih stavbah pa 184 stanovanj (v septembru 63) ter eno stanovanje v nestanovanjski stavbi. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 170 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 84 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2020, se bo gradilo za 44 % več novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v septembru 2020, njihova površina pa bo večja za 27 %. V primerjavi z oktobrom 2019 je bilo načrtovanih za 40 % več stanovanj, njihova površina pa naj bi bila večja za 23 %.


Skoraj polovica vseh stanovanj se bo gradila v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2020, se bo gradilo največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 180 stanovanj ali 44 % vseh. Od teh se jih bo 126 gradilo v Ljubljani. Sledita podravska in savinjska statistična regija; v prvi bo 65 (16 % vseh), v drugi 63 stanovanj (15 % vseh). V drugih statističnih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v zasavski statistični regiji, 2 stanovanji.

 


Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - oktober 20201)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - oktober 2020<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2020 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2020
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2020
1) Vključuje gorenjsko, goriško, koroško, obalno-kraška, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, oktober 2020
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj671182.67841454.275
  stanovanjske stavbe25589.67341354.216
  nestanovanjske stavbe41693.005159
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
X 2020
IX 2020
X 2020
X 2019
X 2020
IX 2020
X 2020
X 2019
Število117,9117,7144,0140,1
Površina125,6143,0127,0122,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 20. aprila 2021.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.