Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, september 2020

Delovno aktivnih oseb v septembru 2020 več kot v mesecu pred tem

Število delovno aktivnih oseb se je v septembru 2020 glede na avgust 2020 v celotni Sloveniji zvišalo za 0,6 % (na približno 887.200). V celem tretjem četrtletju 2020 pa je bilo za 1,4 % nižje  kot v prvem četrtletju 2020.

  • 17. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb za 0,6 % višje kot v prejšnjem  mesecu

Število delovno aktivnih oseb se je v septembru 2020 glede na avgust 2020 v celotni Sloveniji zvišalo za približno 5.100 ali za 0,6 % (na nekaj več kot 887.200), glede na september 2019 pa se je znižalo, in sicer za 1,1 %. Glede na avgust 2020 se je zvišalo število zaposlenih in samozaposlenih oseb, prvih za 0,6 % (na nekaj več kot 792.900), drugih za 0,2 % (na približno 94.300). V primerjavi s septembrom 2019 se je število prvih znižalo za 1,5 %, število drugih pa zvišalo za 3,1 %. 

Glede na avgust 2020 sta se zvišali števili delovno aktivnih oseb obeh spolov, vendar število delovno aktivnih žensk nekoliko izraziteje kot število delovno aktivnih moških (število prvih se je zvišalo za 0,7 %, na približno 400.700, število drugih za 0,5 %, na nekaj več kot 486.500). Glede na september 2019 oz. na letni ravni pa sta se v septembru 2020 znižali tako število delovno aktivnih moških kot število delovno aktivnih žensk (prvih za 1,4 %, drugih za 0,6 %).

Število delovno aktivnih oseb v septembru 2020 višje v vseh statističnih regijah

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v septembru 2020 glede na avgust 2020 zvišalo v vseh statističnih regijah. Najbolj se je zvišalo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za približno 1.700 ali za 0,5 % (na nekaj več kot 313.200). Glede na september 2019 pa se je število delovno aktivnih oseb v septembru 2020 znižalo skoraj v vseh statističnih regijah (v treh se ni), najizraziteje v obalno-kraški statistični regiji (za 4,3 % ali za nekaj več kot 2.100).

Število delovno aktivnih oseb v septembru 2020 na mesečni ravni višje v več kot polovici dejavnosti 

Število delovno aktivnih oseb se je v septembru 2020 v primerjavi z  avgustom 2020 zmanjšalo v treh, povečalo pa v sedemnajstih dejavnostih. Najbolj zmanjšalo se je v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer za 0,3 % (na približno 19.700), najbolj povečalo pa v izobraževanju (za 2,6 %, na približno 74.800). 

V tretjem četrtletju 2020 za 0,1 % manj delovno aktivnih oseb kot v drugem in za 1,4 % manj kot v prvem četrtletju

Iz četrtletnih podatkov je razvidno, da je bilo število delovno aktivnih v tretjem četrtletju 2020 za 0,1 % nižje kot v drugem četrtletju, pri čemer se je število zaposlenih zmanjšalo za 0,1 %, število samozaposlenih pa povečalo za 0,1 %. Glede na prvo četrtletje 2020 pa je bilo število delovno aktivnih v tretjem četrtletju 2020 nižje za 1,4 %, pri čemer se je število samozaposlenih zmanjšalo za malenkost, število zaposlenih pa za 1,6 %.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
IX 2020 IX 2020 
VIII 2020
IX 2020
IX 2019
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo887.205100,698,9
Zaposlene osebe792.936100,698,5
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah742.637100,698,8
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah50.299100,894,1
Samozaposlene osebe94.269100,2103,1
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki66.584100,3100,3
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.427100,298,0
   Samozaposlene osebe - kmetje21.258100,0114,9
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.