Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, Slovenija, 2019

Zaradi manj ugodnih vremenskih razmer stopnja samooskrbe s sadjem le 30-odstotna

Prebivalec Slovenije je v letu 2019 porabil za prehrano največ žit (120 kg) in zelenjave (118 kg), porabil pa je tudi 91 kg mesa, 75 kg svežega sadja, 62 kg krompirja, 12 kg jajc, 5 kg riža in skoraj 1 kg medu.

  • 12. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Stopnje samooskrbe posebno nizke pri sadju, zelenjavi, medu in krompirju
Posebno nizke stopnje samooskrbe so tudi v letu 2019 izkazovale rastlinske bilance: ta je pri sadju znašala le 30 %, pri zelenjavi 43 %, pri medu je dosegla 44 %, pri krompirju pa 47 %. Stopnje samooskrbe so bile višje v bilanci za žita (75 %) ter v živalskih bilancah: pri mesu je dosegla 81 %, pri jajcih pa 95 %.

Domači proizvodnja in potrošnja vplivali na stopnjo samooskrbe
Domača proizvodnja žit je v opazovanem letu presegla 640.000 ton, v primerjavi s prejšnjim letom je bila višja za 8 %. Domača potrošnja se je nekoliko zmanjšala in dosegla okrog 857.000 ton. Zaradi količinsko obsežnejše proizvodnje ter manj obsežne potrošnje, se je stopnja samooskrbe pri žitih v letu 2019 povečala v primerjavi s prejšnjim letom, še vedno pa je bila sorazmerno nizka, 75-odstotna.

Proizvodnja vsega sadja je v tem letu dosegla 89.000 ton, zaradi manj ugodnih vremenskih razmer je bila približno za pol manjša kot v prejšnjem letu. Domača potrošnja se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala in v letu 2019 dosegla okrog 300.000 ton, zato je bila stopnja samooskrbe precej nižja kot v prejšnjem letu, tj. 30-odstotna.

Višja potrošnja na prebivalca pri zelenjavi, nižja pa pri žitih, mesu, krompirju in medu
Prebivalec Slovenije je v letu 2019 porabil za prehrano povprečno največ žit (120 kg) in zelenjave (118 kg), porabil pa je tudi 91 kg mesa, 75 kg svežega sadja, 62 kg krompirja, 12 kg jajc, 5 kg riža ter skoraj kilogram medu. V primerjavi z letom 2018 se je potrošnja na prebivalca nekoliko povečala pri zelenjavi, jajcih in rižu, pri drugih skupinah kmetijskih proizvodov pa se je nekoliko zmanjšala.

Bilanca za oljnice
Koledarska bilanca za izbrane vrste oljnic bo za koledarsko leto 2019 objavljena do konca meseca novembra 2020. 
Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov, koledarsko leto, Slovenija
Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov, koledarsko leto, Slovenija
Vira: SURS, KIS
Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Vira: SURS, KIS
Koledarske rastlinske in živalske bilance, Slovenija, 2019
ProizvodnjaPotrošnjaStopnja samooskrbePotrošnja na prebivalca
1.000 t%kg/preb.
Žita641,7857,474,8120,4
Meso153,5189,781,090,8
Zelenjava120,1278,043,2117,5
Krompir66,0141,446,662,0
Sveže sadje89,0202,044,175,0
Vira: SURS, KIS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.