Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 3. četrtletje 2020

Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2020 na četrtletni ravni nižje za 0,1 %, na letni višje za 0,6 %

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v tretjem četrtletju 2020 v povprečju za 0,1 % nižje kot v drugem četrtletju 2020. V primerjavi s tretjim četrtletjem 2019 pa so bile višje, in sicer v povprečju za 0,6 %.

  • 19.11.2020
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih v tretjem četrtletju 2020 za 0,1 % nižje kot v četrtletju pred tem
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v tretjem četrtletju 2020 povprečno za 0,1 % nižje kot v drugem četrtletju 2020. Najbolj so se znižale cene storitev v dejavnosti zračni promet (za 2,4 %); sledile so cene storitev v dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi (za 2,2 %). Najbolj zvišale pa so se cene storitev v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (za 12,2 %), nato pa cene storitev v dejavnosti pomorski promet (za 9,0 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v tretjem četrtletju 2020 za 0,6 % višje kot v tretjem četrtletju 2019

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v tretjem četrtletju 2020 na letni ravni v povprečju višje za 0,6 %. Glede na tretje četrtletje 2019 so se najbolj zvišale cene storitev v zaposlovalnih dejavnostih (za 7,9 %); sledile so cene storitev v dejavnosti pomorski promet (za 6,9 %). Najbolj znižale pa so se cene storitev v dejavnosti zračni promet (za 11,4 %) in cene storitev v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanimi dejavnostmi (za 11,3 %).
Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija
VII–IX 20
IV–VI 20
VII–IX 20
X–XII 19
VII–IX 20
VII–IX 19
I–IX 20
I–IX 19
VII–IX 20
Ø 15  
Skupaj99,9100,5100,6101,5108,06
H49 Kopenski promet; cevovodni transport99,898,398,398,8100,78
H49.4–N81.2 Storitve zahtevane z Uredbo STS (za indeks cen storitev pri proizvajalcih)1)99,9100,2100,5101,4108,26
H50.1_H50.2 Pomorski promet109,0100,6106,9110,4128,73
H51 Zračni promet97,693,388,690,090,76
H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti98,3100,6101,4102,3102,39
H53 Poštna in kurirska dejavnost101,3104,0104,2103,5121,67
I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti112,2108,796,497,1124,78
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač100,5104,1104,2105,2108,84
J58 Založništvo100,7106,7.........
J59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi97,899,9.........
J60 Radijska in televizijska dejavnost99,2104,6.........
J61 Telekomunikacijske dejavnosti99,6100,3101,3101,1123,05
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti100,2100,4100,4100,9102,16
J63 Druge informacijske dejavnosti99,8100,4101,7101,990,70
L68 Poslovanje z nepremičninami100,6100,2101,9102,8104,25
M69_M70.2 Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje98,498,1100,4102,4106,63
M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje100,0101,3101,2101,5112,47
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga99,899,7100,8100,9103,70
M74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti99,297,9.........
N77 Dajanje v najem in zakup104,3107,1105,9101,6104,24
N78 Zaposlovalne dejavnosti102,9107,6107,9117,6137,72
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti102,097,988,788,794,23
N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost99,8107,6106,8108,0119,29
N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice100,0105,1104,5105,0115,70
N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti100,7101,2.........
1) Indeks vključuje dejavnosti H49.4, H50.1, H50.2, H51, H52.1, H52.24, H53, J61, J62, J63, M69, M70.2, M71, M73, N78, N80 in N81.2.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.