Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, september 2020

Povprečna bruto plača za september 2020 za 0,7 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za september 2020 je znašala 1.799,07 EUR in je bila nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,3 % nižja od bruto plače za avgust 2020.

  • 16. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za september 2020 nižja od plače za avgust 2020
Povprečna plača za september 2020 je znašala 1.799,07 EUR bruto oz. 1.169,52 EUR neto; od plače za avgust 2020 je bila nižja, nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,3 %.

Če bi se povprečna plača izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo), bi bila povprečna bruto plača za september 2020 nominalno za 0,2 % višja od povprečne bruto plače za avgust 2020.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra 2020 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za isto obdobje 2019 zvišala, in sicer nominalno za 5,5 %, realno pa za 5,3 %.

Povprečna bruto plača za september 2020 nižja od plače za avgust 2020 le v zasebnem sektorju
Povprečna bruto plača za september 2020 je bila v zasebnem sektorju za 1,3 % nižja od plače za avgust 2020, v javnem sektorju pa za 0,3 % višja od plače za avgust 2020 (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 0,9 %).

Povprečna bruto plača za september 2020 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna bruto plača za september 2020 se je v primerjavi s plačo za avgust 2020 najbolj znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 9,0 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za september 2020), najbolj pa se je zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 2,9 %).

Povprečna bruto plača za september 2020 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.533,97 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra 2020 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za isto obdobje 2019 zvišala v večini dejavnosti, najopazneje v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 12,9 %). Znižala se je le v dejavnosti gostinstvo (za 1,9 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, september 2020
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, september 2020
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IX 2020Ø I-IX 2020Ø VII-IX 2020IX 2020
VIII 2020
IX 2020
IX 2019
Ø I-IX 2020
Ø I-IX 2019
EURindeks
Bruto1.799,071.823,051.807,6599,3105,1105,5
Javni sektor2.113,392.162,132.121,18100,3104,5106,5
  od tega sektor država2.155,932.204,072.162,50100,9105,3108,2
Zasebni sektor1.651,251.663,251.660,2798,7105,2104,7
Neto1.169,521.186,911.174,5399,3105,8106,5
Javni sektor1.361,721.391,091.367,11100,1105,4107,2
  od tega sektor država1.388,171.415,151.392,39100,7106,1108,6
Zasebni sektor1.079,121.090,681.084,0198,8105,9105,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za september 2020 bodo objavljeni 25. novembra 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.