Spletna prodaja, Slovenija, 2019

Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi ustvarila v 2019 s spletno prodajo fizičnim osebam okoli 780 milijonov EUR prihodka

V letu 2019 je ustvarilo prihodek tudi s spletno prodajo 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (15 % prek lastne spletne strani, 8 % prek e-tržnic). Med podjetji v gostinskih nastanitvenih dejavnostih je bilo 77 % takih, ki so prihodek ustvarila s prejemanjem rezervacij prek e-tržnic.

  • 6. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi jih ima spletno stran 81 %. Spletna stran podjetjem omogoča, da prodajajo izdelke ali storitve, prejemajo naročila ali rezervacije prek lastne ali prek spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta ali prek e-tržnic, tj. spletnih strani, ki jih uporablja več podjetij za prodajo izdelkov ali nudenje storitev, npr. prek platforme za spletne rezervacije. Na spletni strani omogoča oddajanje naročil, prodajo 18 % teh podjetij. Med podjetji v proizvodnih dejavnostih jih ima spletno stran 77 %, oddajanje naročil, prodajo pa jih omogoča 11 %. Med podjetji v storitvenih dejavnostih je 84 % takih, ki imajo spletno stran, 26 % pa jih omogoča oddajanje naročil, prodajo.

  
Delež podjetij, ki so ustvarili prihodek s spletno prodajo, enak kot v prejšnjem letu

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi jih je v letu 2019 ustvarilo prihodek s prodajo izdelkov ali storitev, s prejemanjem naročil ali rezervacij prek spletnih strani 21 %, kar je enako kot v letu 2018. Med majhnimi podjetji (glede na število zaposlenih oseb) je bilo takih podjetij 20 % (enako kot v letu 2018), med srednje velikimi 22 % (v letu 2018: 21 %) in med velikimi 31 % (kar je enako kot v letu 2018).
 
S spletno prodajo prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta je ustvarilo prihodek 15 % podjetij (14 % majhnih podjetij, 16 % srednje velikih in 29 % velikih podjetij), prek e-tržnic pa 8 % podjetij (po 8 % majhnih in srednje velikih podjetij ter 6 % velikih podjetij).


Podjetja ustvarila v 2019 s spletno prodajo fizičnim osebam okoli 780 milijonov EUR prihodka 

Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi so v letu 2019 ustvarila s spletno prodajo 4,6 % vrednosti celotnega ustvarjenega prihodka (brez DDV) (v 2018: 2,4 %). Majhna podjetja so s spletno prodajo ustvarila 3,5 % vrednosti celotnega ustvarjenega prihodka (brez DDV), srednje velika 8,9 %, velika podjetja pa 2,3 %. 

V letu 2019 so ta podjetja ustvarila s spletno prodajo za okoli 3.800 milijonov EUR prihodka (brez DDV); 21 % tega prihodka so ustvarila majhna podjetja, 58 % srednje velika in 21 % velika podjetja. 80 % tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo drugim podjetjem ali javnim ustanovam, 20 % ali okoli 780 milijonov EUR pa s spletno prodajo fizičnim osebam (v 2018: okoli 657 milijonov EUR). 

91 % s spletno prodajo ustvarjenega prihodka (brez DDV) so podjetja ustvarila s spletno prodajo prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja ali prek ekstraneta, 9 % pa prek e-tržnic.

55 % s spletno prodajo ustvarjenega prihodka (brez DDV) so ustvarila s spletno prodajo v Sloveniji, 37 % s spletno prodajo v druge države članice EU in 8 % s spletno prodajo v druge države.


Spletna prodaja prek e-tržnice najpomembnejša za majhna podjetja

V letu 2019 je ustvarilo prihodek s spletno prodajo prek e-tržnic (kot so npr. Booking, Bolha, TimoCom, eBay) 8 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. 6 % podjetij je ustvarilo prihodek s spletno prodajo prek ene e-tržnice, 1 % prek dveh e-tržnic in prav tako 1 % prek več kot dveh e-tržnic. 

S spletno prodajo prek e-tržnic so podjetja v letu 2019 ustvarila za okoli 347 milijonov EUR prihodka (brez DDV). 65 % tega prihodka so ustvarila majhna podjetja, 29 % srednje velika in 6 % velika podjetja. 

Spletna prodaja prek e-tržnic je najpomembnejša za podjetja, uvrščena (po SKD 2008: I 55) v gostinske nastanitvene dejavnosti. V letu 2019 je del svojega prihodka ustvarilo s prejemanjem rezervacij prek e-tržnic 77 % podjetij z omenjenimi dejavnostmi (22 % podjetij prek ene e-tržnice, 12 % prek dveh in 44 % prek več kot dveh e-tržnic). Ta podjetja so s prejemanjem rezervacij prek e-tržnic ustvarila 9 % svojega prihodka, prek lastne spletne strani pa 5 % prihodka (brez DDV). 

 
Podjetja, uvrščena v dejavnost trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, ustvarila s spletno prodajo dvakrat višji prihodek kot v letu prej 

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi, uvrščenimi v dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (po SKD 2008: G 45–47), je bilo v 2019 37 % takih, ki so ustvarila prihodek tudi s spletno prodajo (v letu 2018: 35 %). 36 % jih je ustvarilo prihodek s prodajo prek lastne, spletne strani matičnega podjetja ali prek ekstraneta, 3 % pa prek e-tržnic. Ta podjetja so ustvarila s spletno prodajo 8,7 % vrednosti svojega celotnega prihodka (brez DDV) ali okoli 2.530 milijonov EUR. 83 % tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam, 17 % pa s prodajo fizičnim osebam. 
 
Med podjetji uvrščenimi v dejavnost trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (po SKD 2008: G 47), pa je bilo v 2019 takih, ki so del svojega prihodka ustvarila tudi s spletno prodajo, 44 % (v 2018 jih je bilo 36 %); 43 % jih je prodajalo prek lastne, spletne strani matičnega podjetja ali prek ekstraneta, 5 % pa prek e-tržnic. Ta podjetje so s spletno prodajo ustvarila 3,1 % vrednosti celotnega prihodka (brez DDV), kar je znašalo približno 449 milijonov EUR (v 2018: približno 222 milijonov EUR); 89 % tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam, 11 % pa s spletno prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam. 
Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi, ki so ustvarila del svojega prihodka s spletno prodajo, Slovenija, 2008–2019
Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi, ki so ustvarila del svojega prihodka s spletno prodajo, Slovenija, 2008–2019
Vir: SURS
Podjetja, ki so ustvarila del svojega prihodka s spletno prodajo, Slovenija, 2019
10 ali več
zaposlenih
10–49
zaposlenih
50–249
zaposlenih
250 ali več
zaposlenih
%
Spletna prodaja21202231
Spletna prodaja prek lastne spletne strani15141629
Spletna prodaja prek e-tržnic8886
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z vsaj 10 zaposlenimi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.