Mednarodni dan moških

Med prebivalci Slovenije več moških kot žensk

Med prebivalci Slovenije je bilo 1. julija 2020 50,2 % moških, torej več kot žensk, predvsem zaradi močnejšega priseljevanja iz tujine v zadnjih letih. Moški umirajo v povprečju mlajši, a naj bi se v prihodnje pričakovano trajanje življenja ob rojstvu za moške podaljševalo izraziteje kot za ženske.

  • 17. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

19. november se kot mednarodni dan moških zaznamuje od leta 1999, in sicer vsako leto. Zdaj praznujejo ta dan že v več kot 70 državah sveta.  Na ta dan so v središču pozornosti moški, in sicer v zvezi s promocijo zdravja moških, z izboljšanjem odnosov med spoloma, s pomembnostjo vloge moških in njihovega prispevka k družbi, v družini, v zakonu ter pri vzgoji in osebnostnem razvoju otrok.


Moški so številčnejši del prebivalstva Slovenije

1. julija 2020 je imela Slovenija nekaj več kot 2,1 milijona prebivalcev (2.100.126). Moških je bilo 50,2 %, žensk pa 49,8 %. Moških je bilo 8.840 več kot žensk. Prvič v več kot 160-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke o prebivalstvu na sedanjem ozemlju Slovenije, je število prebivalcev Slovenije preseglo število prebivalk 1. julija 2019. V Evropski uniji  so poleg Slovenije le še tri države, v katerih je moških več kot žensk: Malta, Luksemburg in Švedska.

V Sloveniji je naraščanje deleža moških zlasti posledica močnejšega priseljevanja tujih državljanov, pretežno moških, ki so se priseljevali k nam zaradi zaposlitve. To se je dogajalo predvsem v obdobju ugodnih gospodarskih razmer v preteklih letih. To se odraža tudi v številčnem razmerju med spoloma po različnih starostnih skupinah: moških je več kot žensk do starosti 61 let. Najizraziteje pa število moških presega število žensk v starosti od 20 do 50 let, torej v aktivni dobi: 1. julija 2020 je bilo moških v tej starosti 53.000 več kot žensk ali 53 % vseh prebivalcev te starosti.


V četrtini občin moških manj kot žensk

Čeprav živi v celotni Sloveniji več moških kot žensk, pa to ne velja za vse občine. Število moških najizraziteje presega število žensk v občinah Šentrupert, Osilnica, Zavrč in Cerkvenjak. V vsaki od omenjenih občin je bilo 1. julija 2020 moških za najmanj petino več kot žensk. V občinah Murska Sobota, Ankaran, Poljčane in Dobrovnik pa je število žensk najizraziteje presegalo število moških, in sicer v vsaki za več kot 5 %. Občin, v katerih je živelo manj moških kot žensk, je bilo sredi letošnjega leta 57.


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

 

V prihodnosti naj bi tudi moški živeli dlje – domnevno zaradi bolj zdravega življenjskega sloga

Od 62. leta starosti naprej je številčno razmerje med spoloma v Sloveniji obrnjeno: moških je manj kot žensk. Splošno zdravstveno stanje moških je v povprečju slabše kot pri ženskah, domnevno zaradi manj zdravega življenjskega sloga, zato tudi umirajo v povprečju mlajši. Povprečna starost (moških) prebivalcev, umrlih v 2019 v Sloveniji, je bila manj kot 74 let, povprečna starost v tem letu umrlih prebivalk pa več kot 82 let. Tudi pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je bilo v 2019 za moške nižje (78,5 leta) kot za ženske (84,2 leta).

Projekcije prebivalstva EUROPOP2019 za prihodnja desetletja predvidevajo podaljševanje življenja za oba spola v vseh državah Evropske unije, pri čemer pa naj bi se razlika med spoloma počasi zmanjševala: v Sloveniji naj bi dečki, rojeni leta 2100, lahko pričakovali, da bodo živeli 89 let, deklice pa 93 let.

Zato in zaradi predvidoma še naprej pozitivnega selitvenega prirasta s tujino v prihodnosti, pri katerem naj bi še naprej prevladovali moški, projekcije EUROPOP2019 za Slovenijo predvidevajo, da bo moških več kot žensk tudi v prihodnjih desetletjih. V 2100 naj bi bilo moških več kot žensk do starosti 82 let.

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.