Rojeni in umrli, Slovenija, september 2020

Število umrlih v septembru 2020 za 8,6 % višje kot v septembru 2019

V septembru 2020 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.654 otrok, 1.662 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v istem mesecu leta 2019. 

  • 6. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V Sloveniji se je v septembru 2020 po začasnih podatkih rodilo 1.654 otrok (1,8 % manj kot v septembru 2019), umrlo pa je 1.662 prebivalcev Slovenije (8,6 % več kot v septembru 2019).

Od začetka januarja do konca septembra 2020 se je v Sloveniji rodilo 13.938 otrok; 15.499 prebivalcev Slovenije pa je v tem obdobju umrlo. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za 4,7 %, število umrlih pa višje za  0,2 %.


Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v prvih devetih mesecih 2020 znašala 2,3 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 2,3 % več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

V primerjavi z obdobjem 2015–2019 je v 2020 število umrlih najizraziteje odstopalo v mesecu septembru: umrlo je za 10,8 % več prebivalcev kot povprečno v septembru med 2015 in 2019.


Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Obstoječi tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.  

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Umrljivost v 20201) glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
Umrljivost v 2020<sup>1)</sup> glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
1) Začasen podatek.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
201920201)201920201)
Januar1.6561.5602.1401.971
Februar1.3251.3241.9531.889
Marec1.5841.4801.8871.851
April1.5451.4411.6521.750
Maj1.6761.5671.6411.591
Junij1.6351.5691.4661.612
Julij1.7881.6761.5871.566
Avgust1.7311.6671.6141.607
September1.6851.6541.5311.662
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 23. junija 2021.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.