Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2019

Slovenija v 2019 za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) namenila skoraj 990 milijonov EUR

Začasni podatki o bruto domačih izdatkih za RRD v letu 2019 kažejo, da so ti znašali 989,3 milijona EUR, kar je 10,8 % več kot v letu 2018.

  • 5. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vlaganja v RRD rekordna
Po začasnih podatkih so bruto domači izdatki za RRD (BIRR) v Sloveniji v letu 2019 znašali rekordnih 989,3 milijona EUR, kar je 10,8 % več kot v letu 2018 in 5,8 % več kot v do zdaj »najboljšem« letu (2013). To je bilo že drugo zaporedno povečanje izdatkov za ta namen; nominalno je to že drugič zapored znašalo več kot 90 milijonov EUR, relativno pa več kot 10 %. Delež BIRR v BDP1 v letu 2019 je po začasnih podatkih znašal 2,0 %. 

Poslovni sektor porabil 73,8 % sredstev za RRD
Največji del sredstev, namenjenih za izvajanje RRD, je bil tudi v letu 2019 tako kot v prejšnjih letih porabljen v poslovnem sektorju. Po začasnih podatkih je ta znašal 729,8 milijona EUR, kar predstavlja 73,8 % BIRR ali 1,5 % BDP v letu 2019. Preostalih 26,2 % BIRR je bilo porabljenih takole: 13,8 % v državnem, 11,8 % v visokošolskem in 0,6 % v zasebnem nepridobitnem sektorju. Glede na leto 2018 so bili izdatki za RRD v letu 2019 višji v vseh sektorjih izvedbe; v absolutnem znesku je bilo to povečanje najopaznejše v poslovnem sektorju (za 67,4 milijona EUR), relativno pa v zasebnem nepridobitnem sektorju (za 103,6 %).2 

Gospodarske družbe prispevale 61,4 % sredstev za RRD
Izvajanje RRD v Sloveniji so tudi v letu 2019 – tako kot v prejšnjih letih – finančno najizdatneje podprle gospodarske družbe; po začasnih podatkih je njihov prispevek znašal 607,8 milijona EUR ali 61,4 % BIRR. Država je prispevala 24,8 %, tujina 13,3 %, visoko šolstvo in zasebne nepridobitne organizacije skupaj pa pol odstotka BIRR. Struktura financiranja RRD je bila torej v letu 2019 približno enaka kot v letu 2018. Drugače pa so obseg finančnih sredstev za RRD v letu 2019 glede na leto 2018 v absolutnem znesku najbolj povečale gospodarske družbe (za 49,1 milijona EUR), relativno pa država (za 15,8 %). 

V RRD vključenih nekaj več kot 25.000 oseb
V izvajanje RRD v Sloveniji je bilo v letu 2019 po začasnih podatkih vključenih skupno 25.072 oseb, kar je 6,1 % več kot v letu 2018. Število teh oseb je bilo višje kot v letu 2018 tudi v vsakem posameznem sektorju zaposlitve, razen v visokošolskem. Tukaj je bilo namreč njihovo število za 2,2 % nižje.3 Skupna delovna obremenitev oseb, ki so bile vključene v izvajanje RRD v letu 2019, je bila rekordna; bila je enakovredna delu 16.984 oseb s polnim delovnim časom, kar je 8,3 % več kot v letu 2018, ki je bilo do zdaj delovno najintenzivnejše leto v RRD. Raziskovalci so opravili 61,8 % delovne obremenitve v letu 2019, tehnično osebje 26,4 %, drugo osebje pa 11,8 %. 

1 Delež BIRR v BDP je bil izračunan po zadnjih revidiranih podatkih o BDP.
2 Relativno povečanje vrednosti podatka o izdatkih za RRD v zasebnem nepridobitnem sektorju v letu 2019 je bilo posledica povečanega števila enot v tem sektorju, do česar je prišlo zaradi prerazvrščanja teh enot iz poslovnega sektorja v zasebni nepridobitni sektor (zaradi v letu 2019 spremenjene sektorske pripadnosti po SKIS).
3 Upad števila oseb, vključenih v RRD v visokošolskem sektorju, je bil predvsem posledica doslednejše uporabe metodologije pri dajalcih podatkov (tj. doslednejšega upoštevanja pravila, da se osebe, ki so v izvajanje RRD vključene manj kot 10 % svojega delovnega časa, ne upoštevajo).
Bruto domači izdatki za RRD glede na sektor izvedbe, Slovenija, 2019
Sektor izvedbeBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj989.2561)
Poslovni sektor729.814
Državni sektor136.638
Visokošolski sektor116.736
Zasebni nepridobitni sektor6.069
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Bruto domači izdatki za RRD glede na vir financiranja, Slovenija, 2019
Vir financiranjaBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj989.2561)
Gospodarske družbe607.771
Država244.977
Visoko šolstvo4.662
Zasebne nepridobitne organizacije339
Tujina131.506
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Osebe v RRD1 glede na sektor zaposlitve, Slovenija, 2019
Sektor zaposlitveVse osebeRaziskovalciVse osebeRaziskovalci
številoEPDČ
Skupaj25.07215.92316.9842)10.502
Poslovni sektor15.7948.77611.3276.378
Državni sektor3.3172.3222.6641.778
Visokošolski sektor5.7294.6582.8882.277
Zasebni nepridobitni sektor23216710669
1) V podatku so upoštevani notranji zaposleni in zunanji sodelavci.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o RRD za leto 2019 so začasni, končni podatki bodo objavljeni 2. marca 2021.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.