Gospodarska klima, Slovenija, oktober 2020

Gospodarsko razpoloženje slabše

Gospodarska klima je bila oktobra 2020 nižja kot v prejšnjem mesecu in nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta, in to za 2,4 oz. 10,7 odstotne točke.

  • 23. 10. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni nižje

Kazalnik gospodarske klime se je na mesečni ravni po izrazitem padcu v aprilu 2020 pet mesecev zapored dvigal, v oktobru 2020 pa se je obdobje rasti ustavilo; vrednost tega kazalnika je bila namreč v oktobru 2020 za 2,4 odstotne točke nižja kot v septembru tega leta (z –4,2 je padla na –6,6 odstotne točke), za 6,7 odstotne točke pa je bila nižja od dolgoletnega povprečja.

K znižanju kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih in v trgovini na drobno (po 0,7 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bil majhen, a pozitiven (za 0,1 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih pa tokrat ni bil pomemben.

Tudi na letni ravni nižje

Tudi vrednost kazalnika gospodarske klime na letni ravni je bila oktobra 2020 nižja, in sicer za 10,7 odstotne točke.

Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali štirje kazalniki zaupanja, vendar dva izraziteje kot druga dva. Ti štirje kazalniki so bili: kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih in med potrošniki (za 6,9 oz. za 3,7 odstotne točke) ter kazalnik zaupanja v trgovini na drobno in v gradbeništvu (za 0,9 oz. 0,3 odstotne točke). Upad vrednosti tega kazalnika je nekoliko omilil le kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (katerega vrednost je bila za 1,0 odstotne točke višja kot v oktobru 2019).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–oktober 2020
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–oktober 2020
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, oktober 2020
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, oktober 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.