Mnenje potrošnikov, Slovenija, oktober 2020

Mnenje potrošnikov padlo tudi v oktobru 2020

Kazalnik mnenja potrošnikov je bil v oktobru 2020 nižji kot v prejšnjem mesecu (za 5 odstotnih točk) in nižji kot v istem mesecu prejšnjega leta (za 19 odstotnih točk). 

  • 22. 10. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Mnenje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik mnenja potrošnikov je bil v oktobru 2020 nižji kot v septembru 2020 in nižji od dolgoletnega povprečja, in sicer  za 5 oz. 13 odstotnih točk.

Med kazalniki, ki ga sestavljajo, so se na mesečni ravni poslabšali trije: pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 14 odstotnih točk, pričakovanje glede števila brezposelnih za 9 odstotnih točk in pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja za 4 odstotne točke. Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja je bilo za 5 odstotnih točk boljše kot v prejšnjem mesecu.

Mnenje potrošnikov na letni ravni slabše

Na letni ravni se je vrednost kazalnika mnenja potrošnikov znižala za 19 odstotnih točk. Od povprečja preteklega leta je bila nižja za 23 odstotnih točk. 

Upad vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov na letni ravni je bil  predvsem posledica znižanja pričakovanj glede števila brezposelnih in glede gospodarskih razmer v državi (prvo je bilo nižje za 34, drugo za 27 odstotnih točk). Znižalo se je še pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 15 odstotnih točk). Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je nekoliko izboljšalo (za 2 odstotni točki). 

Potrošniki bolj pesimistični tudi glede večjih investicij

Vsi trije kazalniki, ki jih spremljamo četrtletno, so se glede na julij 2020 rahlo poslabšali: pričakovanja potrošnikov glede  obnove stanovanja za 3 odstotne točke, pričakovanja glede nakupa avtomobila za 1 odstotno točko in pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanja prav tako za 1 odstotno točko.

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-oktober 2020
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-oktober 2020
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, oktober 2020
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, oktober 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 18. oktobrom 2020 odgovorilo 1.086 oseb. 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.