Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, september 2020

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2020 nižje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov so se v septembru v primerjavi z avgustom znižale za 0,1 %; v primerjavi s septembrom 2019 pa so se znižale za 0,4 %.

  • 21. 10. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v septembru 2020 v povprečju nižje

Cene proizvodov so se v septembru 2020 v primerjavi z avgustom 2020 v povprečju znižale. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,1 %, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujih trgih pa so se znižale za 0,2 %.

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so se v septembru 2020 na mesečni ravni znižale za 0,1 %, medtem ko so se cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja v povprečju znižale za 0,5 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v septembru 2020 glede na avgust 2020 znižale cene proizvodov za široko porabo (za 0,2 %) in cene energentov (za 0,1 %). Cene proizvodov za investicije ter cene surovin se v povprečju niso spremenile.

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje znižale v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 2,0 %) in v proizvodnji električnih naprav (za 0,7 %). Izraziteje zvišale pa v proizvodnji oblačil (za 2,1 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v septembru 2020 za 0,4 % nižje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od septembra 2019 do septembra 2020) znižale povprečno za 0,4 %. Cene proizvodov, ki so bili prodani na domačem trgu, so se zvišale za 0,3 %. Cene proizvodov, ki so bili prodani na tujem trgu pa so se znižale za 1,0 %.

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju, so bile nižje za 0,6 %, medtem ko so  cene v neevrskem območju bile nižje za 1,9 %.

V enem letu so se najizraziteje znižale cene v proizvodnji kovin (za 5,0 %) in v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 4,8 %). Opazneje zvišale so se cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 11,3 %).
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 IX 2020 
VIII 2020
IX 2020 
XII 2019
IX 2020
IX 2019
I–IX 2020
I–IX 2019
IX 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj99,999,699,699,7103,25
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,098,498,698,7102,40
Energenti99,9102,9103,1103,5112,60
Proizvodi za investicije100,0100,3100,199,3101,17
Proizvodi za široko porabo99,8100,4100,4100,8104,18
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,4100,4101,2100,1104,68
C Predelovalne dejavnosti99,999,499,499,5102,61
D Oskrba z električno energijo99,7103,3103,6103,7116,14
E Oskrba z vodo100,0111,3111,3110,8113,62
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 IX 2020 
VIII 2020
IX 2020 
XII 2019
IX 2020
IX 2019
I–IX 2020
I–IX 2019
IX 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,1100,5100,3100,6104,61
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,898,799,098,8101,87
  evrsko območje99,999,099,498,8101,52
  zunaj evrsko območje99,598,098,198,8102,54
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.