Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, avgust 2020

Delovno aktivnih oseb v avgustu 2020 manj kot v mesecu pred tem

Število delovno aktivnih se je v avgustu 2020 glede na julij 2020 zmanjšalo za 0,1 %, na približno 882.100. Število zaposlenih se je zmanjšalo za 0,1 %, število samozaposlenih pa povečalo za 0,1 %. Število delovno aktivnih v gradbeništvu se je najbolj povečalo v starostni skupini 60–64 let.

  • 16.10.2020
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb v avgustu 2020 nižje kot v mesecu pred tem

Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2020 glede na julij 2020 zmanjšalo za 0,1 % (na približno 882.100), glede na  avgust 2019 pa za 1,2 %. Število zaposlenih oseb se je glede na julij 2020 zmanjšalo za 0,1 % (na približno 788.100), število samozaposlenih oseb pa se je za 0,1 %  povečalo (na približno 94.100). Glede na avgust 2019 se je število zaposlenih oseb zmanjšalo za 1,7 % (izraziteje med tistimi, ki so bili zaposleni pri fizičnih osebah, in sicer za 6,3 %,  na približno 49.900), število samozaposlenih pa se je na letni ravni povečalo za 3,1 %.

Število delovno aktivnih žensk se je v avgustu 2020 glede na julij 2020 povečalo za 0,1 % (na nekaj več kot 397.800), število delovno aktivnih moških pa za 0,2 %  zmanjšalo (na približno 484.300). Glede na avgust 2019 se je zmanjšalo število obojih, vendar število delovno aktivnih moških bolj (za 1,6 %)  kot število delovno aktivnih žensk (za 0,7 %).

Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2020 na mesečni ravni zmanjšalo v devetih, povečalo pa v treh statističnih regijah (gre za regije delovnega mesta). Med prvimi se je najbolj  zmanjšalo v podravski statistični regiji (za 0,4 %, na približno 121.700), in sicer v dejavnosti gradbeništvo (za 3,9 %). Med drugimi se je najbolj povečalo v savinjski statistični regiji (za 0,2 %, na približno 104.000),  med dejavnostmi v tej regiji pa najbolj v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (za 5,9 %).  

Na ravni Slovenije se je število delovno aktivnih oseb v avgustu 2020 glede na julij 2020 zmanjšalo v dvanajstih, povečalo pa v osmih dejavnostih. Med prvimi se je najbolj zmanjšalo v dejavnosti gradbeništvo (za 0,9 %, na približno 64.800). V tej dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb najbolj zmanjšalo v starostni skupini 30–34, najbolj pa povečalo v starostni skupini 60–64 let (za 0,8 %, na nekaj več kot 2.400). Najbolj se je število delovno aktvnih oseb  povečalo v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 0,4 %, na nekaj več kot 67.300). V tej dejavnosti se je najbolj povečalo število delovno aktivnih oseb v starostni skupini od 45–49 let, najbolj zmanjšalo pa se je v starostni skupini 50–54 let.

V prvih osmih mesecih 2020 v povprečju za 0,3 % manj delovno aktivnih oseb kot v istem obdobju prejšnjega leta
 
V prvih osmih mesecih leta 2020 je bilo v povprečju število delovno aktivnih oseb za 0,3 % nižje kot v istem obdobju leta 2019 (v povprečju jih je bilo nekaj več kot 888.500); število zaposlenih je bilo za 0,6 % nižje (v povprečju približno 794.500), medtem ko je bilo število samozaposlenih oseb v povprečju za 2,0 % višje (v povprečju približno 94.100). Število delovno aktivnih moških se je glede na isto obdobje preteklega leta zmanjšalo v povprečju izraziteje kot število delovno aktivnih žensk.

 

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
VIII 2020 VIII 2020 
VII 2020
VIII 2020
VIII 2019
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo882.12599,998,8
Zaposlene osebe788.06099,998,3
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah738.14099,998,6
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah49.92099,993,7
Samozaposlene osebe94.065100,1103,1
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki66.390100,1100,3
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.41699,998,3
   Samozaposlene osebe - kmetje21.259100,0115,0
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.