Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, september 2020

V septembru 2020 izdanih za 17 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v avgustu 2020

V septembru 2020 je bilo izdanih več dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in tudi za gradnjo nestanovanjskih stavb kot v prejšnjem mesecu; število prvih je bilo višje za 33 %, število drugih za 7 %. 

  • 20. 10. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina v septembru načrtovanih stavb večja kot v avgustu

Celotna površina vseh v septembru 2020 načrtovanih stavb naj bi merila 143.939 m2, kar je za 32 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2020; površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila večja za 11 %, nestanovanjskih stavb pa za 55 %. Na podlagi gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe, izdanih v septembru 2020, se bodo med drugim gradile večje stavbe splošnega družbenega pomena.
 
99 % vseh v septembru 2020 izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je nanašalo na novogradnje, 1 % pa na spremembo namembnosti. Število izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo v septembru za 17 % višje kot v avgustu 2020 in za 10 % višje kot v septembru 2019, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila za 32 % oz. 22 %  večja od površin novogradenj, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2020 oz. septembru 2019.  

Načrtovanih manj stanovanj kot v avgustu

Čeprav je bilo v septembru 2020 izdanih za stanovanjske stavbe 33 % več gradbenih dovoljenj kot v avgustu 2020, bo v teh stavbah vseh stanovanj za 6 % manj kot v stavbah, za katere so bila gradbena dovoljenja izdana v mesecu prej. Pri tem jih bo v enostanovanjskih stavbah 39 % več, v večstanovanjskih stavbah pa 56 % manj; eno stanovanje bo v nestanovanjski stavbi.  Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 166 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 90 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2020, se bo gradilo za 2 % manj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v avgustu 2020, njihova površina pa bo kljub temu večja, in sicer za 29 %. V primerjavi s septembrom 2019 je bilo načrtovanih za 11 % več stanovanj, njihova površina pa naj bi bila večja za 15 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2020, se bo gradilo največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 59 stanovanj ali 21 % vseh. Sledita gorenjska in savinjska statistična regija; v prvi bo 47 (16 % vseh), v drugi 38 stanovanj (13 % vseh). Zadnji dve po številu načrtovanih stanovanj sta bili zasavska (8 stanovanj) in primorsko-notranjska statistična regija (nič).

 Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - september 20201)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - september 2020<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2020 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2020
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2020
1) Vključuje goriško, koroško, obalno-kraška, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, september 2020
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj566143.93928742.909
  stanovanjske stavbe24063.71228642.802
  nestanovanjske stavbe32680.2271107
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
IX 2020
VIII 2020
IX 2020
IX 2019
IX 2020
VIII 2020
IX 2020
IX 2019
Število117,4109,697,6110,9
Površina132,3122,3129,3115,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 20. aprila 2021.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.