Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, avgust 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del za 2,5 % višja kot v juliju 2020 in za 4,8 % višja kot v avgustu 2019

Vrednost v avgustu 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 2,5 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 4,8 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v avgustu 2019.

  • 15. 10. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v avgustu 2020 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v avgustu 2020 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2020, in sicer za 2,5 %. To je bilo drugo zaporedno mesečno zvišanje, pred tem je vrednost opravljenih gradbenih del na mesečni ravni štiri zaporedne mesece padala. Vendar je bila tokrat višja kot v prejšnjem mesecu samo vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih, in sicer za 6,6 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila namreč za 6,3 % nižja, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja na stanovanjskih stavbah (za 2,9 %) in na nestanovanjskih stavbah (za 9,0 %).  

Vrednost v avgustu 2020 opravljenih gradbenih del višja kot v avgustu 2019 

Vrednost v avgustu 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 4,8 % višja od vrednosti del, opravljenih v avgustu 2019. To je bil na letni ravni prvi dvig po padanju v zadnjih petih mesecih. Vendar je bila v tem mesecu višja kot pred enim letom samo vrednost gradbenih del, opravljenih na gradbenih inženirskih objekti, in sicer za 11,4 %. Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, je bila namreč za 7,3 % nižja kot v avgustu 2019, pri čemer pa je bila ta nižja le zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah, katerih vrednost je bila za 11,6 % nižja kot v avgustu 2019; vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah je bila namreč za 5,3 % višja kot v avgustu 2019. 

Vrednost v prvih osmih mesecih leta 2020 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2019 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih osmih mesecih leta 2020, je bila za 3,8 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta; vrednost del na stavbah je bila nižja za 6,4 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 2,4 %.

 

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VIII 2020
VII 2020 
VIII 2020
VIII 2019
I–VIII 2020
I–VIII 2019
VIII 2020
 Ø 2015 
Gradbeništvo102,5104,896,2118,8
  stavbe93,792,793,6139,8
  gradbeni inženirski objekti106,6111,497,6112,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.