Transport, Slovenija, avgust 2020

V letališkem prometu v avgustu 2020 pretovorjenega za 14 % manj blaga kot v avgustu 2019

Po železnici prepeljanega v 2. četrtletju 2020 za 11 % manj blaga kot v istem obdobju 2019.

  • 15. 10. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V javnem linijskem prevozu za petino manj potnikov
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v avgustu 2020 prepeljali malo manj kot 1,8 milijona potnikov, kar je za 37 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v avgustu 2020 prepeljali približno 734.300 potnikov, kar je za 21 % manj kot v avgustu 2019. Pri tem so opravili približno 9,4 milijona potniških kilometrov, kar je 45 % manj kot v avgustu 2019. 

V letališkem prometu pretovorjenega za 14 % manj blaga kot v avgustu 2019
Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v avgustu 2020 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 28.000 potnikov, kar je za 87 % manj kot v avgustu 2019. Letališki blagovni promet je bil prav tako manjši kot v avgustu 2019; pretovorjenega je bilo za 14 % manj blaga. 

Pristaniški promet v avgustu 2020 skoraj brez potniškega prometa
V slovenskih pristaniščih so v avgustu 2020 našteli 4 potnike, saj ni bilo nobene potniške ladje za križarjenje.
Blagovni promet v pristanišču Koper je bil v avgustu 2020 manjši kot v avgustu 2019; pretovorjenega je bilo malo več kot 1,3 milijona ton blaga, kar je 29 % manj kot v avgustu prejšnjega leta.

Število prvič v Sloveniji registriranih cestnih motornih vozil nižje kot v avgustu 2019
Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v avgustu 2020, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 9.600, kar je za 6 % manj kot v avgustu 2019. Med temi je bilo približno 7.000 osebnih avtomobilov, kar je 10 % manj kot v avgustu 2019. Od tega je bilo 4.300 novih, kar je za 13 % manj kot v avgustu 2019.

Po železnici prepeljanega v 2. četrtletju 2020 za 11 % manj blaga kot v istem obdobju 2019
Vlaki so po slovenskih tirih v 2. četrtletju 2020 prepeljali približno 1,4 milijona potnikov ali za 59 % manj kot v 2. četrtletju 2019. Pri tem so opravili 64 milijonov potniških kilometrov ali za 65 % manj kot v 2. četrtletju 2019. 
V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 2. četrtletju 2020 prepeljanih približno 4,8 milijona ton blaga in opravljenih približno 1,2 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 11 % manjša, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 10 % nižje kot v 2. četrtletju 2019.

Po cestah prepeljanega v 2. četrtletju 2020 za 16 % manj blaga kot v istem obdobju 2019
Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so od aprila do junija 2020 prepeljala 20,5 milijona ton blaga in pri tem opravila 5,1 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 16 % manjša kot v 2. četrtletju 2019, število opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 17 % nižje.

 

 

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Železniški potniški prevoz, Slovenija
Železniški potniški prevoz, Slovenija
Vir: SURS
Izbrani podatki transporta, Slovenija
VIII 2020I–VIII 2020VIII 2020
VIII 2019 
I–VIII 2020
I–VIII 2019
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)734,38.761,279,151,0
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)9,4148,155,145,6
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)1.785,118.485,263,450,4
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)2.294,810.746,150,551,9
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.113,65.084,653,154,6
Prvič registrirana cestna motorna vozila9.55977.72493,777,8
Prvič registrirani osebni avtomobili6.95758.15190,277,4
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.34138.53286,674,3
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)4910,00,1
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.302,712.412,670,680,4
Zračni transport
Promet potnikov na letališčih (1.000)28245,713,219,2
Promet blaga na letališčih (1.000 t)0,76,786,188,1
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
IV–VI 2020I–VI 2020IV–VI 2020
IV–VI 2019 
številoindeks
Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)715,77.316,89,8
Železniški prevoz1.391,44.266,640,9
Potniški km (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)12,6128,59,1
Železniški prevoz63,8200,335,3
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
IV–VI 2020I–VI 2020IV–VI 2020
IV–VI 2019 
številoindeks
Blago (1.000 t)
Cestni prevoz20.490,941.772,984,4
Železniški prevoz4.816,310.087,789,0
Tonski km (mio.)
Cestni prevoz5.127,610.781,082,6
Železniški prevoz1.171,72.420,490,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.
Podatki o pristaniškem prometu za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.