Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2018

Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev v 2018 za 2,6 % višja kot v 2017

Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev je bila v letu 2018 na letni ravni višja za 2,6 %, skupni izdatki za varstvo okolja pa za 4,3 %.

  • 15.10.2020
  • |
  • brez statusa

Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev se je v letu 2018 glede na leto 2017 zvišala

Celotna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev (tržna in netržna) je v letu 2018 znašala 484,8 milijona EUR, to je za 2,6 % več kot v letu 2017.

Vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev pri specializiranih izvajalcih je v letu 2018 znašala 212,1 milijona EUR ali 7 % več kot v letu 2017, vrednost teh izvedenih storitev pri pomožnih izvajalcih pa je bila v letu 2018 glede na leto 2017 nižja za 5 %; znašala je 182,7 milijona EUR. Vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev države se je v letu 2018 glede na prejšnje leto zvišala za 9,6 % in je znašala 90 milijonov EUR.

Skupni izdatki za varstvo okolja v letu 2018 za 4,3 % višji kot v letu 2017

Skupni izdatki za varstvo okolja (izdatki države ter specializiranih in pomožnih izvajalcev okoljevarstvenih storitev) so v letu 2018 znašali 503,4 milijona EUR ali za 4,3 % več kot v letu 2017.

Specializirani izvajalci okoljevarstvenih storitev so v letu 2018 porabili za varstvo okolja 78,9 milijona EUR ali za 1,2 % več kot v letu 2017, pomožni izvajalci teh storitev pa 246,2 milijona EUR ali za 2,6 % manj kot v prejšnjem letu. Izdatki države za varstvo okolja so v letu 2017 znašali 178,3 milijona EUR ali za 17,5 % več kot v letu 2017.  

Skupni izdatki za varstvo okolja so tako v letu 2018 kot tudi v letu 2017 predstavljali 1,1 % bruto domačega proizvoda (BDP). 


Vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev, Slovenija
Vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev, Slovenija
Vir: SURS
Izdatki za varstvo okolja, Slovenija
201720182018
2017
EUR (mio.)indeks
Skupaj482,5503,4104,3
  specializirani izvajalci78,078,9101,2
  pomožni izvajalci252,8246,297,4
  država151,7178,3117,5
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.