Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, avgust 2020

Povprečna plača za avgust 2020 približno enaka plači za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za avgust 2020 je znašala 1.812,66 EUR in je bila nominalno za 0,1 %, realno pa za 0,2 % višja od bruto plače za julij 2020.

  • 15.10.2020
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za avgust 2020 približno enaka plači za julij 2020
Povprečna plača za avgust 2020 je znašala 1.812,66 EUR bruto oz. 1.177,88 EUR neto; od plače za julij 2020 je bila višja, nominalno za 0,1 %, realno pa za 0,2 %.

Če bi se povprečna plača izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo), bi bila povprečna bruto plača za avgust 2020 nominalno za 1,0 % nižja od povprečne bruto plače za julij 2020.

Povprečna plača za avgust 2020 v javnem sektorju nižja, v zasebnem sektorju pa višja od plače za julij 2020
Povprečna bruto plača za avgust 2020 je bila v javnem sektorju za 1,7 % nižja od plače za julij 2020 (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 2,6 %), v zasebnem sektorju pa za 1,1 % višja od plače za julij 2020.

Povprečna bruto plača za avgust 2020 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna bruto plača za avgust 2020 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.774,26 EUR); v tej dejavnosti se je povprečna bruto plača v primerjavi z bruto plačo za prejšnji mesec tudi najbolj zvišala (za 7,7 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za avgust 2020).

Med dejavnostmi, v katerih se je povprečna bruto plača za avgust 2020 glede na povprečno bruto plačo za julij 2020 znižala, je bilo znižanje najopaznejše v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (3,7-odstotno).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2020
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2020
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VIII 2020Ø I-VIII 2020Ø VI-VIII 2020VIII 2020
VII 2020
VIII 2020
VIII 2019
Ø I-VIII 2020
Ø I-VIII 2019
EURindeks
Bruto1.812,661.826,121.812,22100,1105,0105,6
Javni sektor2.107,072.168,352.148,2298,3104,4106,8
  od tega sektor država2.136,932.210,212.194,1097,4105,9108,6
Zasebni sektor1.673,801.664,781.654,06101,1105,1104,6
Neto1.177,881.189,131.176,53100,1105,7106,6
Javni sektor1.360,341.394,841.382,0598,6105,2107,5
  od tega sektor država1.378,161.418,591.410,3397,7106,5108,9
Zasebni sektor1.091,821.092,161.079,79101,0105,7105,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za avgust 2020 bodo objavljeni 26. oktobra 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.