Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, avgust 2020

Cene kmetijskih pridelkov v avgustu 2020 povprečno za 5,2 % nižje kot v avgustu 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2020 za 5,2 % nižje od cen v avgustu 2019. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v avgustu 2020 za 0,7 % nižja kot v avgustu 2019 in za 17,3 % nižja kot v juliju 2020.

  • 14.10.2020
  • |
  • začasni podatki

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih nižje kot v avgustu 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2020 v povprečju za 5,2 % nižje kot v avgustu 2019, pri čemer so bile cene rastlinskih pridelkov v povprečju nižje za 3,5 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 6,0 %.

Od cen rastlinskih pridelkov so bile v avgustu 2020 nižje kot v avgustu 2019 predvsem cene krompirja (v povprečju za 30,8 %), cene vina so bile nižje v povprečju za 13,3 % in cene zelenjadnic v povprečju za 12,9 %. Nižje so bile tudi cene žit in industrijskih rastlin. Cene sadja so bile precej višje kot pred enim letom (v povprečju za 39,7 %).

Cene živali so bile v povprečju za 6,0 % nižje kot v avgustu 2019. Cene prašičev so bile v povprečju nižje za 10,8 %, cene goveda za 6,0 % in cene perutnine za 3,6 %.

Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 5,9 % nižje kot v avgustu 2019. Povprečna odkupna cena mleka je bila za 5,2 % nižja kot v avgustu 2019. Nižja je bila tudi povprečna cena jajc (za 3,3 %).

Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač v avgustu 2020 nižja kot v avgustu 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v avgustu 2020 za 0,7 % nižja kot v avgustu 2019 in za 17,3 % nižja kot v juliju 2020.

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila v avgustu 2020 za 34,6 % višja kot v avgustu 2019. Od posameznih odkupljenih pridelkov pa je bila višja samo vrednost odkupljenih žit, in to občutno višja, ker je bila količina odkupljenih žit precej večja kot pred enim letom. Vrednost odkupljenega krompirja je bila nižja za 15,8 %, vrednost odkupljenih zelenjadnic za 21,7 %, precej nižja je bila tudi vrednost odkupljenih industrijskih rastlin (predvsem zaradi oljne ogrščice; te je bilo namreč odkupljene precej manj kot v avgustu 2019).

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 5,9 % nižja kot v avgustu 2019, pri čemer je bila vrednost odkupljenega sadja za 36,2 % višja, vrednost odkupljenih alkoholnih pijač pa za 23,4 % nižja. Pri sadju so  bile cene v povprečju precej višje kot pred enim letom, skupna količina odkupljenega sadja pa je bila manjša. Pri alkoholnih pijačah pa je bila vrednost odkupa nižja zaradi količinsko manjšega odkupa in nižjih cen kakovostnih vin.

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v povprečju za 5,1 % nižja od vrednosti odkupa v avgustu 2019. Razlika je bila najopaznejša pri vrednosti odkupljenih jajc, ki je bila nižja za 19,3 % (deloma zato, ker je bila količina odkupljenih jajc manjša, deloma zato, ker je bila nižja tudi povprečna odkupna cena jajc). Vrednost odkupljene živine je bila nižja za 7,1 %, vrednost odkupljene perutnine za 2,6 % in vrednost odkupljenega mleka za 2,7 %.Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
VIII 2020
Ø 2015
VIII 2020
VIII 2019
KMETIJSTVO SKUPAJ102,6194,8
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic98,6391,8
RASTLINSKI PRIDELKI111,9696,5
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic98,4481,3
Žita 86,6297,1
Industrijske rastline69,7496,8
Zelenjadnice, sadike in cvetje102,7787,1
  zelenjadnice102,7787,1
  sadike in cvetje--
Krompir (vključno seme)127,3769,2
Sadjarstvo146,91139,7
Vino85,8586,7
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI98,6694,0
Živali za zakol94,4794,0
Živalski proizvodi102,7694,1
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VIII 2020VIII 2020
VII 2020 
VIII 2020
VIII 2019
1000 EUR1)indeks
Skupaj41.76682,799,3
Poljedelstvo6.28545,5134,6
  žita4.10644,9232,1
  industrijske in krmne rastline623,427,9
  krompir27661,084,2
  zelenjadnice2)1.84277,178,3
Sadjarstvo in vinogradništvo2.981102,894,1
  sadje1.061170,6136,2
  sadike3)099,6846,7
  grozdje91--
  alkoholne pijače1.82980,376,6
Živinoreja32.34796,194,9
  živina9.15197,692,9
  perutnina6.92092,697,4
  jajca4)1.62696,180,7
  mleko14.45797,797,3
  drugi živalski proizvodi5)19363,370,8
Drugi rastlinski pridelki6) 15491,5131,4
- ni pojava
0 vrednost je večja od 0 in manjša od 0,5.
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Mlečni izdelki, kože ter med in izdelki iz medu.
6) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.