Javni vodovod, Slovenija, 2019

97,6 % vode za javni vodovod se načrpa iz podzemnih virov

Za javni vodovod je bilo v 2019 načrpane za 0,4 % manj vode kot v 2018. Skoraj vsa (97,6 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila skoraj enako količino vode kot v 2018, proizvodne in storitvene dejavnosti pa za 1,9 % več kot v 2018.

  • 14.10.2020
  • |
  • končni podatki

V 2019 načrpane nekoliko manj vode kot v prejšnjem letu
Za javni vodovod se je v letu 2019 načrpalo 170 milijonov m3 vode (ali za 0,4 % manj kot v letu 2018). 166 milijonov m3 vode je bilo načrpane iz podzemnih virov (od tega iz izvirov 55,2 milijona m3). Iz površinskih voda so bili načrpani 4 milijoni m3 vode ali trikrat več kot v prejšnjem letu.
Tolikšna razlika pri količini vode, načrpane iz površinskih voda, v primerjavi z letom prej je bila po razlagi DRSV posledica večjih vlaganj v komunalno infrastrukturo s pitno vodo. To je predvsem ob spodbudi kohezijskih sredstev omogočilo investicije v dograditev naprav za obdelavo vode ter pripravo pitne vode iz površinskih vodnih virov. Zaradi te spremembe je bilo glede na prejšnje leto načrpane več vode iz površinskih voda predvsem v savinjski regiji, kjer so na novo priključili rekonstruirano zajetje in naprave za pripravo pitne vode.

Zagotovljena količina načrpane vode iz povodja Donave je bila v letu 2019 glede na prejšnje leto večja za približno 1 %, zagotovljena količina načrpane vode iz povodja Jadranskega morja pa je bila za 7 % manjša kot v prejšnjem letu.

Gospodinjstva porabila skoraj enako količino vode iz javnega vodovoda kot v 2018,  poslovni subjekti  pa več kot v 2018
Gospodinjstva so v letu 2019 porabila 79,6 milijona m3 vode iz javnega vodovoda ali skoraj enako količino kot v letu 2018, medtem ko so poslovni subjekti porabili 37,6 milijona m3 vode ali 1,9 % več kot v letu 2018.  
5,0 milijona m3 porabljene vode ni bilo obračunane (voda iz hidrantov, voda za gašenje požarov, voda za čiščenje cest itd.), kar je 4,7 % več kot v letu 2018. V omrežju se je izgubilo 47,8 milijona m3 vode ali 4,6 % več kot v letu 2018.

Število vodovodnih priključkov na vodovodno omrežje večje
Celotno vodovodno omrežje je bilo v letu 2019 dolgo 33.596 km. Do konca leta 2019 je bilo nanj priključenih 481.061 priključkov, kar je za 5,8 % več kot v letu 2018.

 

 

Dobava in izgube načrpane vode, Slovenija, 2019
Dobava in izgube načrpane vode, Slovenija, 2019
Vir:MOP
Voda, zagotovljena za javni vodovod, po vodnih virih in po porečjih, Slovenija, 2019
SkupajPovršinske
vode
Podzemne
vode
od tega
izviri
m3 (1.000)
SLOVENIJA170.0464.016166.03055.245
Povodje Donave145.3233.525141.79835.508
   Porečje Save106.8872.887104.00027.197
   Porečje Drave1.256-1.256850
   Porečje Mure27.79563827.1576.406
   Porečje Kolpe9.385-9.3851.054
Povodje Jadranskega morja24.72349124.23219.738
   Povodje jadranskih rek12.745-12.7458.706
   Povodje Soče11.97849111.48711.032
- ni pojava
Vir: MOP, deleži preračunani iz virov DRSV
Poraba vode iz javnega vodovoda brez izgub, Slovenija
20182019 2019
2018
m3 (1.000)indeks
Skupaj121.162122.256101
   gospodinjstva79.46979.644100
   dejavnosti poslovnih subjektov36.91337.607102
   dobavljena neobračunana voda4.7805.005104
Vir: MOP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.