Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, avgust 2020

V avgustu 2020 cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nižje za 0,1 %

V avgustu 2020 so bile cene inputov v kmetijstvu v povprečju za 0,1 % nižje kot v juliju 2020 in za 2,2 % nižje kot pred letom dni.

  • 14.10.2020
  • |
  • začasni podatki
V avgustu 2020 nižje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v avgustu 2020 znižale, in sicer glede na julij 2020 v povprečju za 0,1 %, glede na avgust 2019 pa za 4,1 %.

Ponovno nižje cene gnojil
Cene gnojil so se znižale tudi v avgustu 2020. Na mesečni ravni so bile nižje v povprečju za 1,2 %. Znižale so se le cene NPK-gnojil (v povprečju za 2,2 %), medtem ko so cene ostalih gnojil ostale na ravni prejšnjega meseca.

Višje cene v dveh skupinah
V povprečju višje cene smo v avgustu 2020 glede na julij 2020 zabeležili v skupinah energija in maziva (za 0,4 %) ter drugi proizvodi in storitve (za 0,2 %).

V skupini energija in maziva so se v avgustu 2020 glede na predhodni mesec zvišale le cene motornih goriv, in sicer v povprečju za 0,5 %.

V avgustu 2020 malenkostno nižje tudi cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v avgustu 2020 glede na julij 2020 znižale v povprečju za 0,1 %, medtem ko so bile glede na avgust 2019 višje v povprečju za 1,6 %.

Nespremenjene cene opreme in nižje cene zgradb
V avgustu 2020 so cene opreme ostale na ravni prejšnjega meseca, cene zgradb pa so se na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,2 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VIII 2020
Ø 2015 
VIII 2020
VII 2020
VIII 2020
VIII 2019 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)99,5499,995,9
Semena in sadike100,70100,099,1
Energija; maziva88,64100,482,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal81,2498,891,5
Sredstva za varstvo rastlin112,28100,0104,2
Veterinarske storitve110,71100,0100,0
Krmila103,68100,099,6
Vzdrževanje opreme103,67100,0100,3
Vzdrževanje zgradb108,8999,6104,3
Drugi proizvodi in storitve114,40100,2103,5
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,6899,9101,6
Oprema112,84100,0101,7
Zgradbe112,2499,8101,4
Skupaj (input 1 + input 2)103,5999,997,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.