Odkup lesa, Slovenija, avgust 2020

Vrednost odkupa okroglega lesa v avgustu 2020 za približno 51 % nižja kot v avgustu 2019

V avgustu 2020 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 2,4 milijone EUR, kar je približno 19 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 51 % manj od vrednosti odkupa v avgustu 2019.

  • 14.10.2020
  • |
  • začasni podatki
  
V avgustu 2020 odkupljenega vrednostno manj okroglega lesa iz zasebnih gozdov kot v prejšnjem mesecu

Skupna vrednost v avgustu 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila 2,4 milijone EUR, kar je približno 19 % manj od skupne vrednosti lesa, odkupljenega v predhodnem mesecu. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 16 %, vrednost lesa za celulozo za približno 26 %, vrednost lesa za kurjavo za približno 48 % in vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za približno 15 %.  

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v avgustu 2020 za polovico nižja od vrednosti odkupa pred enim letom  

Skupna vrednost v avgustu 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 51 % nižja od vrednosti odkupa lesa v avgustu 2019, pri čemer je bila vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir nižja za približno 59 %, vrednost odkupljenega lesa za celulozo in plošče za okoli 28 % in vrednost odkupa lesa za kurjavo za 23 %, vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa pa približno dvakrat višja kot pred enim letom.  
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
VIII 2020VIII 2020
VII 2020
VIII 2020
VIII 2019
EURindeks
Skupaj2.415.97481,149,2
  hlodi za žago in furnir1.688.12384,440,6
  les za celulozo in plošče426.97873,671,7
  drug okrogel industrijski les241.86184,9300,1
  les za kurjavo59.01251,877,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.