Kazalniki kakovosti zaposlitve, Slovenija, 2015 - 2019

Kazalniki kakovosti zaposlitve sedaj na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki kakovosti zaposlitve, ki smo jih omenili že na svetovni dan dostojnega dela 2020 dne 5. 10. 2020, so na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.

  • 12.10.2020
  • |
  • končni podatki
Kazalniki kakovosti zaposlitve, ki smo jih omenili že na svetovni dan dostojnega dela 2020 dne 5. 10. 2020, so na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.

Kazalniki kakovosti zaposlitve vsebujejo podatke iz različnih področij dela. Sestavila jih je strokovna skupina z Urada Konference evropskih statistikov (CES). Objavljeni podatki se nanašajo na leta od 2015 do 2019. Na voljo so naslednji kazalniki o:

  • dohodkih;
  • delovnem času ter usklajevanju dela in družinskega življenja;  
  • stabilnosti zaposlitve;
  • razvoju spretnosti in usposabljanja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.