Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2020 (uskladitev z letnimi podatki)

Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2020 (uskladitev z letnimi podatki)

Četrtletni podatki o bruto domačem proizvodu (BDP), ki so bili v podatkovni bazi SiStat že objavljeni 31. 8. 2020, so bili revidirani in jih zdaj znova objavljamo. Revidirani so bili podatki za obdobje od prvega četrtletja 2016 do drugega četrtletja 2020.

  • 30.9.2020
  • |
  • brez statusa

Razlog za revizijo je bila uskladitev četrtletnih podatkov z revidiranimi podatki letnih računov za obdobje 2016–2019. Uskladitev četrtletnih in letnih podatkov običajno opravimo ob koncu avgusta, vendar letos to zaradi zamude ključnih podatkovnih virov za izračun letnega BDP ni bilo izvedljivo. Od avgustovske objave četrtletnega BDP smo prejeli tudi nekatere posodobljene podatkovne vire za prvo in drugo četrtletje 2020, ki smo jih prav tako vključili v naše izračune.

Revizija ni bistveno vplivala na vrednost ocene BDP: po novi oceni se je tako BDP v prvem četrtletju 2020 v primerjavi z istim obdobjem 2019 zmanjšal za 2,4 % (po prejšnji oceni za 2,5 %), v drugem četrtletju pa za 13,1 % (po prejšnji oceni za 13,0 %).

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.