Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, september 2020

Cene življenjskih potrebščin septembra 2020 na letni ravni v povprečju nižje za 0,3 %, na mesečni ravni za 0,4 %

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2020 na letni ravni nižje za 0,3 %, na mesečni ravni za 0,4 %. Na letno deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov. Blago se je v enem letu pocenilo za 1 %, storitve pa so se podražile za 0,8 %.

  • 30. 9. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene septembra 2020 na letni ravni nižje povprečno za 0,3 %

Letna deflacija je bila septembra 2020 0,3-odstotna (v septembru 2019 smo imeli 1,7-odstotno inflacijo). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 0,5-odstotna (v enakem obdobju prejšnjega leta 1,7-odstotna).

Blago se je v zadnjem letu v povprečju pocenilo za 1 %. Znižale so se cene vseh vrst blaga: poltrajno blago za 3,4 %, blago dnevne porabe za 0,5 % in trajno blago za 0,2 %. Cene storitev so se v tem obdobju v povprečju zvišale za 0,8 %.

Na letno deflacijo so imeli največji vpliv (1,0 odstotne točke) cenejši naftni derivati. Cene goriv in maziv za osebna vozila so se znižale za 19,7 % (cene bencina za 20,5 %, cene dizelskega goriva za 19,5 %), cene tekočih goriv pa za 16,3 %. Na deflacijo so imele 0,4 odstotne točke vpliva še nižje cene oblačil in obutve (za 5,3 %). 

Hrana je bila v septembru 2020 v povprečju za 4,4 % dražja kot v septembru 2019, kar je letno deflacijo ublažilo za 0,6 odstotne točke.

Mesečna deflacija 0,4-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2020 na mesečni ravni v povprečju nižje za 0,4 %. K mesečni deflaciji je največ, 0,7 odstotne točke, prispevalo znižanje cen počitniških paketov (za 14,9 %). Po 0,1 odstotne točke so k mesečni deflaciji prispevale še cenejše nastanitvene storitve (za 4,9 %), avtomobili (za 1,1 %), proizvodi iz skupine električna energija, plin in druga goriva (za 0,9 %) ter hrana (za 0,4 %).

Deflacijo so blažile višje cene oblačil in obutve (za 7,1 %) ter še druge septembrske podražitve (prve za 0,5 odstotne točke, druge za 0,2 odstotne točke).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v septembru 2020 –0,7-odstotna (v septembru 2019 je bila 1,7-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 0,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,2-odstotna.

Blago se je v letu dni pocenilo za 1,9 %. Cene poltrajnega blaga so se znižale za 3,5 %, cene blaga dnevne porabe za 1,9 % in cene trajnega blaga za 0,3 %. Cene storitev pa so se v letu dni v povprečju zvišale za 1,2 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 2020 –0,2-odstotna (v juliju 2020 je bila 0,4-odstotna); v državah članicah EU je bila 0,4-odstotna (v juliju 2020 0,9-odstotna). Najnižja, –2,9-odstotna, je bila na Cipru, najvišja, 4-odstotna, pa na Madžarskem. V Sloveniji je bila –0,7-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IX 20
IX 19
IX 20
VIII 20 
IX 20 
XII 19
I–IX 20
I–IX 19
IX 20–X 19
IX 19–X 18
IX 20
Ø 15 
Skupaj99,799,699,7100,2100,5105,01
01 Hrana in brezalkoholne pijače104,199,6103,8104,0103,6112,13
02 Alkoholne pijače in tobak100,4100,2100,8101,1101,2106,60
03 Oblačila in obutev94,7107,192,097,798,596,14
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo100,299,8100,198,699,6111,11
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,0100,4100,4100,1100,3102,65
06 Zdravstvo101,2100,3100,8100,7100,9105,01
07 Prevoz93,899,693,495,296,291,70
08 Komunikacije99,999,899,899,8100,0104,91
09 Rekreacija in kultura99,494,1103,4100,1100,2104,67
10 Izobraževanje100,699,999,9103,4103,9111,71
11 Restavracije in hoteli100,899,1102,1101,4101,8111,42
12 Raznovrstno blago in storitve101,6100,0100,7103,8103,9110,34
  Blago99,0100,598,499,299,6102,04
  Storitve100,897,9102,1101,9102,2111,23
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IX 20
IX 19
IX 20
VIII 20 
IX 20 
XII 19
I–IX 20
I–IX 19
IX 20–X 19
IX 19–X 18
IX 201)
Ø 15 
Skupaj-0,7-0,2-0,8-0,10,4104,85
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,4-0,53,23,63,3111,24
02 Alkoholne pijače in tobak0,40,20,71,21,3106,54
03 Oblačila in obutev-6,07,6-8,8-2,4-1,694,48
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo-0,5-0,5-0,6-1,8-0,8111,20
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,10,30,60,40,5101,37
06 Zdravstvo1,30,20,61,01,4106,55
07 Prevoz-7,8-0,3-8,3-5,8-4,591,39
08 Komunikacije0,8-0,10,60,0-0,1105,40
09 Rekreacija in kultura-0,3-3,82,70,10,3105,50
10 Izobraževanje0,5-0,2-0,22,93,4110,45
11 Restavracije in hoteli1,4-0,72,12,12,4112,58
12 Raznovrstno blago in storitve1,90,21,43,03,0109,67
  Blago-1,90,5-2,5-1,3-0,8100,85
  Storitve1,2-1,12,02,02,3111,92
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.