Rojeni in umrli, Slovenija, avgust 2020

V avgustu 2020 manj živorojenih in manj umrlih kot v avgustu 2019

V avgustu 2020 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.667 otrok, 1.607 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Obe števili sta bili nižji kot v istem mesecu leta 2019.  

  • 9.10.2020
  • |
  • začasni podatki

V Sloveniji se je v avgustu 2020 po začasnih podatkih rodilo 1.667 otrok (3,7 % manj kot v avgustu 2019), umrlo pa je 1.607 prebivalcev Slovenije (0,4 % manj kot v avgustu 2019).

Od začetka januarja do konca avgusta 2020 se je v Sloveniji rodilo 12.284 otrok; 13.837 prebivalcev Slovenije pa je v tem obdobju umrlo. Število živorojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za 5,1 %, število umrlih pa za  0,7 %.

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Obstoječi tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno.

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.  

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Izid objave »Rojeni in umrli, Slovenija, september 2020«, napovedan za 10. 11. 2020 je bil dne 8. 10. 2020 prestavljen na 6. 11. 2020, izid objave  »Rojeni in umrli, Slovenija, oktober 2020«, napovedan za 10. 12. 2020 pa je bil prestavljen na 7. 12. 2020. To je bilo potrebno zaradi uskladitve datumov z Eurostatovimi objavami.

Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
201920201)201920201)
Januar1.6561.5602.1401.971
Februar1.3251.3241.9531.889
Marec1.5841.4801.8871.851
April1.5451.4411.6521.750
Maj1.6761.5671.6411.591
Junij1.6351.5691.4661.612
Julij1.7881.6761.5871.566
Avgust1.7311.6671.6141.607
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 23. junija 2021.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.