Energetika, Slovenija, september 2020

Neto proizvodnja električne energije v septembru 2020 za 36 % večja kot v septembru 2019

Proizvodnja električne energije se je v septembru 2020 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta povečala za 36 %, oskrba z energenti se je zmanjšala.

  • 26. 10. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije v septembru 2020 za 36 % večja kakor v septembru 2019

Neto proizvodnja električne energije je septembra 2020 znašala 1.395 GWh in se je glede na avgust 2020 povečala za 3 %, glede na september 2019 pa za 36 %.

V primerjavi s septembrom 2019 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah septembra 2020 za 117 % večja, v termoelektrarnah za 35 % večja, v jedrski elektrarni pa za 1 % večja.

Poraba električne energije se je v septembru 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 5 % in je znašala 1.102 GWh, medtem ko je v septembru lani ta znašala 1.054 GWh, kar je za 5 % manj kot letos.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi večja poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako septembra 2020 za 30 % večja kot septembra 2019.

Septembra 2020 smo uvozili 521 GWh, izvozili pa 786 GWh električne energije. V enakem obdobju lanskega leta je bil uvoz za 26 % večji in izvoz za 21 % manjši kot septembra 2020.

 

Porast oskrbe z energenti v septembru 2020 in padec glede na september 2019

V septembru 2020 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri motornemu bencinu in pri rjavem premogu in lignitu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 7 %, oziroma za 2 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 142 %, drugimi naftnimi proizvodi za 32 %, koksom za 26 %, zemeljskim plinom za 15 %, črnim premogom in antracitom za 13 %, utekočinjenim naftnim plinom za 9 %, in dizelskim gorivom za 6 %.

V primerjavi s septembrom 2019 pa se je oskrba s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje zmanjšala za 77 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 60 %, utekočinjenim naftnim plinom za 23 %, koksom za 21 %, drugimi naftnimi proizvodi za 4 % in motornim bencinom za 3 %.

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, september 2020
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, september 2020
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
IX
2019
VIII
2020
IX
2020
IX2020
IX2019
IX2020
VIII2020
GWhindeks
Proizvodnja na pragu - skupaj1.0251.3591.395136103
… od tega hidroelektrarne222449481217107
… od tega termoelektrarne289372391135105
… od tega jedrska elektrarna48850649410198
Uvoz70746752174112
Izvoz649743786121106
Razpoložljiva električna energija1.0541.0531.102105105
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
IX
2019
VIII
2020
IX
2020
IX2020
IX2019
IX2020
VIII2020
indeks
Črni premog in antracit (t)9968971.011102113
Koks (t)2.2561.4201.78579126
Rjavi premog in lignit (t)235.252280.431274.20211798
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)7.9275.6476.13777109
Motorni bencin, neosvinčen (t)35.94937.51034.7919793
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.9056786692399
Dizelsko gorivo (t)122.589113.512120.16898106
Kurilno olje, ekstra lahko (t)23.9523.9739.59940242
Drugi naftni proizvodi (t)11.3628.25110.89496132
Zemeljski plin (1.000 Sm3)56.55649.41656.910101115
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.