Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2020

Domači turisti tudi v avgustu 2020 ustvarili več kot dve tretjini vseh turističnih prenočitev

Nastanitveni obrati so v avgustu 2020 zabeležili 2,5 milijona turističnih prenočitev, od tega skoraj 1,7 milijona prenočitev domačih turistov. 

  • 25.9.2020
  • |
  • začasni podatki

V avgustu 2020 14 % manj turističnih prenočitev kot v avgustu 2019

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v avgustu 2020 zabeleženih nekaj nad 804.000 prihodov turistov (ali 25 % manj kot v avgustu 2019), od tega prihodov domačih turistov nekaj več kot 512.000  (ali 172 % več kot v avgustu 2019), prihodov tujih turistov pa 292.000 (ali 67 % manj kot v avgustu 2019).
Domači in tuji turisti skupaj so v avgustu 2020 ustvarili nekaj več kot 2,5 milijona prenočitev (ali 14 % manj kot v avgustu 2019). Od tega so jih domači turisti ustvarili malo manj kot 1,7 milijona (ali 164 % več kot v avgustu 2019), tuji pa nekaj več kot 819.000 (ali 64 % manj kot v avgustu 2019).


Več kot desetino prenočitev tujih turistov ustvarili turisti iz Italije

Od tujih turistov so v avgustu 2020 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Nemčije (35 % ali več kot 283.000 prenočitev), sledili so turisti iz Italije (11 %), Nizozemske in Avstrije (po 9 %), Madžarske (7 %) in Francije (4 %).


V zdraviliških in obmorskih občinah v avgustu 2020 več prenočitev kot v avgustu 2019
 
V zdraviliških občinah je bilo v avgustu 2020 zabeleženih 513.000 prenočitev ali za 9 % več kot v avgustu 2019, v obmorskih občinah pa skoraj 650.000 prenočitev ali za 5 % več kot v avgustu 2019. V gorskih občinah je bilo ustvarjenih za 16 % manj prenočitev turistov kot v avgustu 2019, vendar pa v primerjavi s preostalimi vrstami občin še vedno največ, in sicer 904.000. 


Na turističnih kmetijah z nastanitvijo v avgustu 2020 za 25 % več prenočitev turistov kot v avgustu 2019

Turistične kmetije z nastanitvijo, ki so se sicer med turističnimi nastanitvenimi obrati po številu prenočitev turistov v avgustu 2020 uvrstile na 5. mesto, so zabeležile približno 82.000 prenočitev ali 25 % več kot v avgustu 2019.
V hotelih je bilo v avgustu 2020 ustvarjenih približno 774.000 prenočitev ali 19 % manj kot v avgustu 2019 (oz. 31 % vseh turističnih prenočitev), v  zasebnih sobah je bilo ustvarjenih za 4 % manj prenočitev kot v avgustu 2019 (oz. 28 % vseh), v kampih pa 20 % manj (oz. 21 % vseh).


Do konca avgusta 2020 za 40 % manj prenočitev turistov kot v istem obdobju leta 2019

Od začetka januarja do konca avgusta 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih približno 2,4 milijona prihodov turistov (ali 47 % manj kot v istem obdobju 2019) in približno 7 milijonov njihovih prenočitev (ali 40 % manj kot v istem obdobju 2019).
Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so od začetka januarja do konca avgusta 2020 zabeležili za 26 % več prihodov domačih turistov kot v istem obdobju leta 2019, njihovih prenočitev pa za 34 % več. Prihodov tujih turistov je bilo v tem obdobju za 70 % manj kot v istem obdobju prejšnjega leta, njihovih prenočitev pa 67 % manj.


Več podatkov v podatkovni bazi SiStat

Podrobnejši začasni mesečni podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

V podatkovno bazo SiStat smo uvrstili tabelo Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno.

Hkrati z objavo začasnih mesečnih podatkov za avgust 2020 smo v podatkovni bazi SiStat objavili končne mesečne podatke za julij 2020.
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, avgust 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2020I–VIII 2020VIII 2020
VIII 2019
I–VIII 2020
I–VIII 2019
VIII 2020I–VIII 2020VIII 2020
VIII 2019
I–VIII 2020
I–VIII 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj804.3672.377.77475,452,52.510.4207.094.79285,860,3
Domači512.3231.342.283272,3126,01.690.9874.297.693263,7134,3
Tuji292.0441.035.49133,229,9819.4332.797.09935,832,7
  od tega
  iz Nemčije96.800222.36269,151,3283.235625.28377,654,8
  iz Italije35.903135.89930,132,992.572314.38831,834,6
  iz Nizozemske19.12143.80133,326,875.230151.28335,228,8
  iz Avstrije26.947112.91954,342,172.859288.16555,741,6
  iz Madžarske21.29661.70552,141,060.449177.04251,843,9
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, avgust 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2020I–VIII 2020VIII 2020
VIII 2019
I–VIII 2020
I–VIII 2019
VIII 2020I–VIII 2020VIII 2020
VIII 2019
I–VIII 2020
I–VIII 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj804.3672.377.77475,452,52.510.4207.094.79285,860,3
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine139.951482.961115,569,8513.0861.677.864108,869,3
  Gorske občine309.214812.53278,156,4904.0002.354.87884,163,5
  Obmorske občine165.106447.297103,263,7649.4061.627.666105,570,7
  Ljubljana49.630211.00029,027,195.464425.27828,527,6
  Mestne občine38.286142.40150,639,083.447332.03560,545,2
  Druge občine102.180281.58371,251,6265.017677.07190,764,3
Nastanitveni obrati
  Hoteli263.607949.37972,645,6774.1432.652.72380,951,9
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše197.221530.34283,559,4697.6661.778.40495,669,4
  Kampi  154.813368.36972,461,8523.4341.183.23480,368,1
  Apartmajska naselja  20.90775.922122,377,085.210284.503111,278,5
  Turistične kmetije z nastanitvijo28.26267.518107,178,481.626186.932125,492,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za avgust 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 23. oktobra 2020.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.