Tuji turisti in njihova potrošnja, Slovenija, 2019

V 2019 je največ tujih turistov, nastanjenih v hotelih ali kampih, obiskalo Slovenijo iz zasebnih razlogov

Večina tujih turistov v hotelih in kampih je Slovenijo v 2019 (v prikazanih obdobjih) obiskala iz zasebnih razlogov. Njihov glavni vir informacij so bile osebne izkušnje ter priporočila sorodnikov in prijateljev. V glavni sezoni so porabili dnevno povprečno 97 EUR na osebo.

  • 22. 9. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Večina tujih turistov je Slovenijo obiskala iz zasebnih razlogov
V vseh prikazanih obdobjih je večina tujih turistov v hotelih in kampih (dalje: tuji turisti) obiskala Slovenijo iz zasebnih razlogov. Med temi jih je največ kot svoj glavni razlog za prihod v Slovenijo navedlo počitnice oz. sprostitev. Odstotek tujih turistov, ki so obiskali Slovenijo iz poslovnih razlogov, je bil najvišji v septembru in oktobru 2019 (19 %), drugi najvišji pa v aprilu in maju (18 %); v juliju in avgustu pa je bil najnižji (5 %).
Največ tujih turistov je najdaljši del poti do Slovenije opravilo z avtomobilom (v glavni sezoni, tj. v juliju in avgust: 60 %). Tem so sledili turisti, ki so najdaljši del poti opravili z letalom (v glavni sezoni 24 %).

Osebne izkušnje so bile glavni vir informacij za obisk v Sloveniji
Med tujimi turisti, ki so v 2019 obiskali Slovenijo iz zasebnih razlogov, je bilo največ takih, ki so se za obisk v naši državi odločali na podlagi osebnih izkušenj ter priporočil sorodnikov in prijateljev. Drugi njihov najpomembnejši vir informacij so bile predstavitve in promocija Slovenije v medijih. Od tujih turistov, ki so se v Sloveniji zadrževali iz zasebnih razlogov v juliju in avgustu 2019, se jih je 37 % odločilo za prihod v našo državo na podlagi osebnih izkušenj, 31 % na priporočilo sorodnikov in prijateljev ter 21 % na podlagi predstavitve in promocije Slovenije v medijih. Na podlagi osebnih izkušenj so se za prihod v Slovenijo v juliju in avgustu 2019 odločali v največjih odstotkih turisti iz Avstrije (58 %), Italije (56 %) in Nemčije (47 %). Pri turistih iz neevropskih držav pa so bile poleg priporočil sorodnikov in prijateljev (ta so bila ključna za 30 % teh turistov) pomemben vir informacij tudi predstavitve in promocija Slovenije v medijih (za 23 % teh turistov).

Tuji turisti ostali v Sloveniji najdlje v poletnih mesecih
Tuji turisti so tudi v 2019 ustvarili največ prenočitev v Sloveniji v poletnih mesecih. Od tujih turistov, ki so obiskali Slovenijo v juliju in avgustu 2019, jih je ob posameznem obisku 36 % prenočilo od štirikrat do sedemkrat. Največ prenočitev so ob posameznem obisku v Sloveniji ustvarili turisti iz Nemčije (30 % teh je v Sloveniji prenočilo od osemkrat do štirinajstkrat), najmanj pa tuji turisti iz Italije (34 % turistov iz Italije je prenočilo od dvakrat do trikrat).

Na ravni vrst turističnih občin ostanejo tuji turisti najdlje v obmorskih občinah. V juliju in avgustu 2019 je v teh občinah ustvarilo po 4 do 7 prenočitev 45 % tujih turistov. Drugi največji odstotek turistov z največ prenočitvami (od 4 do 7) so imele gorske občine (39 %). Odstotek takih, ki so prenočili le po enkrat, pa je bil največji v mestnih in drugih občinah (51 %).

Največ tujih turistov je Slovenijo obiskalo v družbi zakonca oz. partnerja
V vseh prikazanih obdobjih je največ tujih turistov pripotovalo v Slovenijo skupaj z zakoncem oz. partnerjem. V poletnih in zimskih mesecih so jim sledili tuji turisti, ki so pripotovali skupaj z družino, v spomladanskih in jesenskih mesecih pa tisti, ki so pripotovali sami.

V poletnih mesecih pripotovalo brez vnaprejšnje rezervacije več tujih turistov kot v drugih mesecih
V glavni sezoni leta 2019 je svojo nastanitev uredilo prek spletnih rezervacijskih sistemov 35 % v Slovenijo prispelih tujih turistov; 31 % jih je to opravilo neposredno pri ponudniku nastanitve, 17 % jih je v Slovenijo pripotovalo brez vnaprejšnje rezervacije, za 12 % je nastanitev rezervirala potovalna agencija, za 4 % pa drugi organizatorji.
Tudi v aprilu in maju 2019 ter decembru 2019 in januarju 2020 jih je največ rezerviralo nastanitev za bivanje v Sloveniji prek spletnih rezervacijskih sistemov, v septembru in oktobru 2019 pa prek potovalnih agencij. Brez vnaprejšnje rezervacije jih je v vsakem od teh treh obdobij pripotovalo najmanj. 
Organizacija potovanja oz. počitnic je bila precej različna tudi na ravni vrst turističnih občin. Nastanitev v zdraviliških, obmorskih in gorskih občinah v glavni sezoni (julij, avgust) je največ tujih turistov rezerviralo neposredno pri ponudniku nastanitve (v zdraviliških 54 %, v obmorskih in gorskih občinah pa po 41 %). Za rezervacijo nastanitve v Ljubljani ter mestnih in drugih občinah pa je največ tujih turistov uporabilo spletni rezervacijski sistem (v Ljubljani 48 %, v mestnih in drugih občinah pa 43 %).

Povprečni dnevni izdatki tujih turistov so bili najvišji v spomladanskem in jesenskem obdobju
V aprilu in maju 2019 je tuji turist v Sloveniji porabil povprečno dnevno 156 EUR, v juliju in avgustu 2019 97 EUR, v septembru in oktobru 157 EUR ter v decembru 2019 in januarju 2020 153 EUR.
V prvih treh predstavljenih obdobjih so povprečno največ porabili tuji turisti, ki so prišli v Slovenijo iz poslovnih razlogov (v aprilu in maju 2019 dnevno povprečno 188 EUR na osebo, v juliju in avgustu 174 EUR, v septembru in oktobru pa 192 EUR), v zadnjem opazovanem obdobju pa tuji turisti, ki so v Slovenijo prišli iz zasebnih razlogov in so kot glavni razlog za prihod v našo državo navedli ogled kulturnih in naravnih znamenitosti (ti so porabili dnevno povprečno 169 EUR na osebo).
Po mnenju večine tujih turistov je bila višina izdatkov za obisk Slovenije in bivanje v njej pričakovana.

Splošen vtis o Sloveniji zelo dober
Ko so tuji turisti ocenjevali stopnjo zadovoljstva z bivanjem v Sloveniji, so od elementov turistične ponudbe ocenili z najboljšimi ocenami in v največjih odstotkih naslednje: naravno okolje (v glavni sezoni 74 %), osebno varnost (v glavni sezoni 56 %) in gostoljubnost domačega prebivalstva (v glavni sezoni 53 %).
Kadar določeni elementi turistične ponudbe turistov niso zanimali ali jim niso bili na voljo, so lahko odgovorili, da tega ne morejo oceniti. Tako so največkrat ostali neocenjeni naslednji: kakovost kongresnih zmogljivosti in storitev (v glavni sezoni 67 %), kakovost ponudbe dobrega počutja (velnes) (v glavni sezoni 47 %) in ponudba kulturnih prireditev (v glavni sezoni 33 %).
Večina tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali v opazovanih obdobjih, je splošni vtis o Sloveniji ocenila kot zelo dober (v aprilu in maju 2019 jih je tako menilo 46 %, v juliju in avgustu 2019 48 %, v septembru in oktobru 2019 ter v decembru 2019 in januarju 2020 53 %).

Objavljamo letne ocene povprečnih dnevnih izdatkov tujih turistov, nastanjenih v hotelih
Po oceni so izdatki tujih turistov, nastanjenih v hotelih v Sloveniji,  v letu 2019 znašali povprečno 148 EUR na osebo na dan. Najvišje povprečne izdatke na osebo na dan so v 2019 imeli turisti iz neevropskih držav (184 EUR), najnižje pa turisti iz Nemčije (123 EUR).

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat

Podrobnejši končni podatki in podatki o letnih ocenah so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Povprečni dnevni izdatki na tujega turista (v EUR) po vrstah občin in državah prebivališča, po izbranih dvomesečjih anketiranja, Slovenija, 2019 — končni podatki
Država prebivališča
– SKUPAJ
AvstrijaItalijaNemčijaDruge evropske
države
Neevropske
države
April—maj 2019
Vrsta občine – SKUPAJ156135127124152189
Zdraviliške občine138 M113106 M116 M165 MN
Gorske občine129110115104114238 M
Obmorske občine134137137138138107 M
Ljubljana193166143200 M193199 M
Mestne občine in druge občine161178 M142 M110147 M185 M
Julij—avgust 2019
Vrsta občine – SKUPAJ971051136494153
Zdraviliške občine9189 M106 M73 M91N
Gorske občine7485835375135 M
Obmorske občine119141157 M90116 M144 M
Ljubljana150124152105 M135185
Mestne občine in druge občine103108 M104 M67 M100 M138 M
September—oktober 2019
Vrsta občine – SKUPAJ157130167120151181
Zdraviliške občine184N154123209 M179 M
Gorske občine130105126107134153 M
Obmorske občine148126181 M131139N
Ljubljana196134159141171215
Mestne občine in druge občine129115195 M115123121 M
December 2019—januar 2020
Vrsta občine – SKUPAJ153149 M192 M126136166
Zdraviliške občine146113122 M119149 M233 M
Gorske občine127141163 M110112144
Obmorske občine147 MN144 M144 M122N
Ljubljana160183 M134143 M146203
Mestne občine in druge občine169 M119 M362 M118 M141127 M
M manj natančna ocena - previdna uporaba
N za objavo premalo natančna ocena
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Za povprečne dnevne izdatke tujih turistov, nastanjenih v hotelih v Sloveniji, smo na Statističnem uradu Republike Slovenije za leto 2019 izračunali in objavili ocene povprečnih dnevnih izdatkov po posameznih mesecih ter letno oceno povprečnih dnevnih izdatkov za leto 2019. Več o izračunu ocen najdete v metodološkem opozorilu.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.