Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, realiziran proračun 2019 in začetni proračun 2020, Slovenija

Proračunsko financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti v 2019 preseglo 200 milijonov EUR

Slovenija je v letu 2019 namenila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 219,8 milijona EUR državnih proračunskih sredstev.

  • 21. 9. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Proračunsko financiranje RRD preseglo 200 milijonov EUR
Po podatkih o realiziranem proračunu za leto 2019 je Slovenija v letu 2019 namenila za RRD 219,8 milijona EUR, kar je 28,1 milijona EUR ali 14,7 % več kot v letu 2018. Obseg proračunskega financiranja RRD se je povečal že četrto leto zapored in prvič po letu 2011 presegel 200 milijonov EUR. Povečal se je tudi delež državnih proračunskih sredstev za RRD v bruto domačem proizvodu (BDP); v letu 2019 je ta znašal 0,46 %, v 2018 pa 0,42 %. Četrto leto zapored se je povečal tudi obseg državnih proračunskih sredstev za RRD na prebivalca in je tako v letu 2019 prvič po letu 2011 presegel 100 EUR; znašal je 105,6 EUR (v letu 2018: 92,7 EUR).

47,8 % sredstev za RRD za splošni napredek znanja

Največji del vseh državnih proračunskih sredstev za RRD je bil tudi v letu 2019 – kot v prejšnjih letih – namenjen za splošni napredek znanja, in sicer 105,0 milijona EUR ali 47,8 %. Po višini oz. deležu dodeljenih sredstev so sledili naslednji družbenoekonomski cilji: industrijska proizvodnja in tehnologija (11,2 %), zdravje (11,2 %), energija (5,8 %) in okolje (5,8 %). V primerjavi z letom 2018 je iz prioritetne peterice družbenoekonomskih ciljev v letu 2019 izpadlo kmetijstvo, vanjo pa se je uvrstila energija. Kmetijstvo je bilo tudi edini družbenoekonomski cilj, za katerega je bilo v letu 2019 dodeljenih manj državnih proračunskih sredstev za RRD kot v letu 2018, in sicer kar za 55,3 % manj.

Več sredstev za RRD za vsa področja raziskav in razvoja
Po podatkih o realiziranem proračunu se je obseg proračunskega financiranja RRD v letu 2019 glede na leto 2018 povečal na vseh področjih raziskav in razvoja. V absolutnem znesku se je najbolj povečal na področjih tehniških in tehnoloških ved (za 8,4 milijona EUR) ter naravoslovnih ved (za 8,0 milijona EUR). Relativno se je najbolj povečal na področju družbenih ved (za 23,1 %), najmanj pa na področju kmetijskih ved (za 9,1 %). Glavnina sredstev za RRD je bila tudi v letu 2019 – kot v prejšnjih letih – dodeljena tehničnim in tehnološkim vedam ter naravoslovnim vedam; skupaj so prejele 135,2 milijona EUR, kar je bilo 61,5 % celotnega proračunskega financiranja RRD v tem letu.

V začetnem proračunu za 2020 predvidenih za RRD več sredstev
Po začetnem proračunu za leto 2020 naj bi se proračunsko financiranje RRD v tem letu povečalo na 250,1 milijona EUR. To je 30,3 milijona EUR več od obsega sredstev, namenjenih za RRD po realiziranem proračunu za leto 2019. Prioritete državne politike na področju RRD naj bi bile podobne kot v letu 2019, hkrati pa bodo zaradi spremenjenih razmer, povezanih z epidemijo covida-19, potrebne tudi na področju RRD določene proračunske prilagoditve. 


Državna proračunska sredstva za RRD po družbenoekonomskem cilju, Slovenija
Realiziran proračun 2019Začetni proračun 2020
1.000 EUR
SKUPAJ219.761250.1071)
Raziskovanje in izkoriščanje zemlje5.0585.645
Okolje12.64815.650
Raziskovanje in izkoriščanje vesolja433789
Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura6.4946.779
Energija12.8399.850
Industrijska proizvodnja in tehnologija24.66330.873
Zdravje24.61628.292
Kmetijstvo9.98211.282
Izobraževanje4.1074.513
Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja5.1495.846
Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi7.5058.280
Splošni napredek znanja104.951120.171
Obramba1.3162.138
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Delež državnih proračunskih sredstev za RRD v BDP je izračunan na podlagi podatkov zadnje revizije BDP.
Obseg državnih proračunskih sredstev za RRD na prebivalca se izračuna na podlagi podatkov o prebivalstvu po stanju na 1. januar.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.