Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, julij 2020

Število delovno aktivnih oseb je bilo v juliju 2020 za 0,2 % nižje kot v juniju 2020

V juliju 2020 je bilo v Sloveniji približno 882.800 delovno aktivnih oseb (ali 0,2 % manj kot v juniju 2020). Med njimi je bilo v tem mesecu 11,5 % tujih državljanov (brez kmetov). Število delovno aktivnih tujih državljanov se je povečalo, število delovno aktivnih državljanov Slovenije pa zmanjšalo.

  • 16.9.2020
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb se je v juliju 2020 znižalo

Število delovno aktivnih oseb se je v juliju 2020  glede na junij 2020 zmanjšalo za 0,2 % (na približno 882.800), glede na julij 2019 pa za 1,2 %. Število zaposlenih oseb se je znižalo za 0,2 % (ali za približno 1.400, na približno 788.900), število samozaposlenih pa le za malenkost (na približno 94.000). Glede na julij 2019 pa je bilo število zaposlenih oseb nižje za 1,7 %, število samozaposlenih oseb pa višje za 3,3 %.

Število delovno aktivnih žensk se je v juliju 2020 na mesečni ravni zmanjšalo izraziteje kot število delovno aktivnih moških (prvih za 0,2 %, na približno 397.400, drugih za 0,1 %, na približno 485.400). Z vidika starosti se je med vsemi delovno aktivnimi najbolj zmanjšalo v starostni skupini  25–29 let (za nekaj več kot 500, na približno 81.000).

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v juliju 2020 glede na junij 2020 v enajstih dejavnostih zmanjšalo, v devetih pa povečalo. Zmanjšalo se je najbolj v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,6 % (na 200.100). To se je tokrat zgodilo v tej dejavnosti že četrti mesec zapored. Povečalo pa se je najbolj v dejavnosti gradbeništvo, in sicer za 0,8 % (na približno 65.400).

V juliju 2020 med delovno aktivnimi osebami 11,5 % tujih državljanov 

Število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji  (kmetje niso upoštevani) se je v juliju 2020 glede na junij 2020 povečalo za 0,3 %  oz. za nekaj več kot 300, na nekaj več kot 98.800 (kar je bilo 11,5 % vseh delovno aktivnih oseb), medtem ko se je število delovno aktivnih državljanov Slovenije na mesečni ravni zmanjšalo.

V petih letih, torej od julija 2015, se je število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji povečalo za 71,5 %. V juliju 2020 jih je bilo največ med delovno aktivnimi v dejavnosti gradbeništvo (približno 27.700 ali za 55,4 % več kot v istem mesecu pred petimi leti). 15,2 %  delovno aktivnih tujih državljanov  je bilo iz držav članic EU (ali 23,1 % več kot v istem mesecu pred petimi leti), 84,8 % pa iz drugih držav  (ali za 84,5 % več kot v istem mesecu pred petimi leti). V teh podatkih niso zajeti kmetje.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
VII 2020 VII 2020 
VI 2020
VII 2020
VII 2019
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo882.83799,898,8
Zaposlene osebe788.85699,898,3
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah738.89099,898,6
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah49.966100,593,6
Samozaposlene osebe93.981100,0103,3
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki66.306100,0100,3
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.42599,899,1
   Samozaposlene osebe - kmetje21.250100,1115,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.