Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, julij 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del za 12,3 % višja kot v juniju 2020 in za 1,9 % nižja kot v juliju 2019

Vrednost v juliju 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 12,3 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 1,9 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2019.

  • 15.9.2020
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v juliju 2020 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v juliju 2020 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juniju 2020, in sicer za 12,3 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako po znižanjih v zadnjih štirih zaporednih mesecih v primerjavi s prejšnjim mesecem tokrat zvišala. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 12,1 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah višja za 9,2 %, na nestanovanjskih stavbah pa za 15,5 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila prav tako višja, in sicer za 13,0 %. 

Vrednost v juliju 2020 opravljenih gradbenih del nižja kot v juliju 2019

Vrednost v juliju 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 1,9 % nižja od vrednosti del, opravljenih v juliju 2019. Tokrat je bila vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni nižja že petič zapored (v maju je bila nižja za 13,3 %, v juniju za 15,8 %). Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, je bila tokrat za 7,9 % višja, na gradbenih inženirskih objektih pa za 5,8 % nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Pri opravljenih gradbenih delih na stavbah sta bili glede na julij 2019 višji tako vrednost del, opravljenih na stanovanjskih stavbah (za 17,2 %), kot tudi vrednost del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (za 4,6 %).

Vrednost v prvih sedmih mesecih leta 2020 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2019

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih sedmih mesecih leta 2020, je bila za 5,0 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta, pri čemer je bila vrednost teh del na stavbah nižja za 6,3 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 4,5 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VII 2020
VI 2020 
VII 2020
VII 2019
I–VII 2020
I–VII 2019
VII 2020
 Ø 2015 
Gradbeništvo112,398,195,0115,6
  stavbe112,1107,993,7150,0
  gradbeni inženirski objekti113,0 M94,2 M95,5 M104,4 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.