Izvoz in uvoz blaga po statističnih regijah in skupinah držav, Slovenija, 2. četrtletje 2020

Največji delež blagovne menjave Slovenije so ustvarila podjetja iz osrednjeslovenske statistične regije

Blagovna menjava Slovenije je bila v drugem četrtletju 2020 zaradi posledic epidemije vrednostno za približno petino nižja kot v prvem četrtletju 2020; upad, ki ga je povzročila epidemija, je bil enakomeren po vseh regijah.

  • 15.9.2020
  • |
  • končni podatki

Blagovna menjava Slovenije z obema skupinama držav v drugem četrtletju najvišja z osrednjeslovensko statistično regijo

K blagovni menjavi Slovenije z evropskimi državami so v drugem četrtletju 2020 največ prispevala podjetja s sedežem v osrednjeslovenski statistični regiji. Izvoz teh podjetij je predstavljal 36,2 % celotnega izvoza Slovenije v to skupino držav (od tega približno polovico v države članice EU), njihov uvoz pa 50,9 % celotnega uvoza Slovenije iz teh držav (od tega več kot dve tretjini iz držav članic EU).

K vrednosti trgovanja Slovenije z neevropskimi državami so prav tako največ prispevala podjetja iz osrednjeslovenske statistične regije. Njihov izvoz je znašal 35,6 % celotnega izvoza Slovenije v to skupino držav, njihov uvoz pa 45,9 % celotnega uvoza Slovenije iz teh držav.

Blagovna menjava Slovenije se je v drugem četrtletju 2020 v primerjavi s prvim četrtletjem 2020 zaradi epidemije vrednostno zmanjšala za približno petino; upad, ki ga je povzročila  epidemija, je bil enakomeren v vseh regijah, saj so se deleži trgovanja po posameznih regijah in skupinah držav ohranili.

Blagovna menjava z evropskimi državami po statističnih regijah, Slovenija, 2. četrtletje 2020
Blagovna menjava z evropskimi državami po statističnih regijah, Slovenija, 2. četrtletje 2020
Vir: SURS
Blagovna menjava z neevropskimi državami po statističnih regijah, Slovenija, 2. četrtletje 2020
Blagovna menjava z neevropskimi državami po statističnih regijah, Slovenija, 2. četrtletje 2020
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.