Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, julij 2020

Cene kmetijskih pridelkov v juliju 2020 povprečno za 4,1 % nižje kot v juliju 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2020 za 4,1 % nižje kot v juliju 2019. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juliju 2020 za 3,3 % nižja kot v juliju 2019 in za 23,1 % višja kot v juniju 2020.

  • 14.9.2020
  • |
  • začasni podatki

Cene žit nižje kot v juliju 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2020 v povprečju za 4,1 % nižje kot v juliju 2019, pri čemer so bile cene rastlinskih pridelkov v povprečju za 0,4 % višje, cene živali in živalskih proizvodov pa za 7,3 % nižje.

Precej višje kot pred enim letom so bile cene sadja (v povprečju za 56,1 %). Nekoliko višje so bile še cene industrijskih rastlin in vina. Cene drugih pomembnejših rastlinskih pridelkov so bile v povprečju nižje: cene žit so bile v povprečju nižje za 8,0 % (povprečna odkupna cena pšenice je znašala 146 EUR za tono, kar je za 8,1 % manj kot v juliju 2019); cene zelenjadnic so bile nižje v povprečju za 13,1 %, cene krompirja pa v povprečju za 27,1 %.

Cene živali za zakol so bile nižje v povprečju za 6,5 %, cene goveda v povprečju za 5,7 %, cene perutnine v povprečju za 6,7% in cene prašičev v povprečju za 8,7 %.

Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju nižje za 8,0 %. Povprečna odkupna cena mleka je bila nižja za 6,1 %, povprečna odkupna cena jajc pa za 6,5 %. Precej nižje so bile tudi cene drugih živalskih proizvodov.

Vrednost odkupa pridelkov iz skupine živinoreja nižja kot v juliju 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juliju 2020 za 3,3 % nižja kot v juliju 2019, glede na junij 2020 pa je bila za 23,1 % višja.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za 6,3 % višja kot v juliju 2019. Vrednost odkupljenih žit je bila višja (za 9,7 %), ker je bila odkupljena večja količina žit. Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin pa je bila višja predvsem zaradi večje vrednosti odkupa oljne ogrščice. Vrednosti odkupljenega krompirja in zelenjadnic sta bili nižji kot pred enim letom. Skupna količina odkupljenega krompirja in zelenjadnic je bila sicer večja, cene pa so bile v povprečju nižje kot pred enim letom.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila v povprečju za 0,8 % nižja kot v juliju 2019. Vrednost odkupljenega sadja je bila za 11,8 % nižja kot v juliju 2020 (precej manjša je bila tudi količina odkupljenega sadja). Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač pa je bila za 5,3 % višja.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v povprečju za 6,8 % nižja od vrednosti odkupa v juliju 2019. Vrednost odkupljene živine je bila za 15,5 % nižja kot pred enim letom); to je bilo delno posledica nižjih odkupnih cen, delno pa tudi manjše količine odkupljenih živali. Vrednost odkupljene perutnine je bila nižja za 5,0 %, vrednost odkupljenih jajc pa za 3,0 %. Vrednost odkupljenega mleka je bila, čeprav je bilo odkupljenega več mleka, nižja za 1,9 %, ker je bila povprečna odkupna cena nižja kot pred enim letom.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
VII 2020
Ø 2015
VII 2020
VII 2019
KMETIJSTVO SKUPAJ102,5495,9
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic96,0892,4
RASTLINSKI PRIDELKI108,68100,4
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic91,1591,5
Žita 87,4592,0
Industrijske rastline87,77102,2
Zelenjadnice, sadike in cvetje116,2787,2
  zelenjadnice115,8486,9
  sadike in cvetje297,09228,1
Krompir (vključno seme)107,8872,9
Sadjarstvo172,08156,1
Vino102,07100,9
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI98,2792,7
Živali za zakol94,5993,5
Živalski proizvodi101,8692,0
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VII 2020VII 2020
VI 2020 
VII 2020
VII 2019
1000 EUR1)indeks
Skupaj50.524123,196,7
Poljedelstvo13.812326,4106,3
  žita9.141964,9109,7
  industrijske in krmne rastline1.831-114,9
  krompir45262,393,6
  zelenjadnice2)2.38894,092,6
Sadjarstvo in vinogradništvo2.899103,999,2
  sadje62287,288,2
  sadike3)01,80,5
  grozdje---
  alkoholne pijače2.276110,3105,3
Živinoreja33.64599,493,2
  živina9.37494,884,5
  perutnina7.46995,795,0
  jajca4)1.692102,897,0
  mleko14.804103,498,1
  drugi živalski proizvodi5)305162,899,2
Drugi rastlinski pridelki6) 16889,670,6
- ni pojava
0 vrednost je večja od 0 in manjša od 0,5.
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Mlečni izdelki, kože ter med in izdelki iz medu.
6) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.