Odkup lesa, Slovenija, julij 2020

Vrednost odkupa okroglega lesa v juliju 2020 za približno 42 % nižja kot v juliju 2019

V juliju 2020 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3 milijone EUR, kar je 33 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 42 % manj od vrednosti odkupa v juliju 2019.

  • 14.9.2020
  • |
  • začasni podatki


Vrednost v juliju 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov višja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu


Skupna vrednost v juliju 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila 3 milijone EUR, kar je 33 % več od skupne vrednosti lesa, odkupljenega v predhodnem mesecu. Višje kot v prejšnjem mesecu so bile vrednosti vseh vrst okroglega lesa, razen lesa za kurjavo. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila višja za okoli 29 %, vrednost lesa za celulozo za skoraj 36 %, vrednost drugega industrijskega lesa je bila več kot dvakrat višja. Vrednost odkupa lesa za kurjavo je bila nižja za približno 37 %. 

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v juliju 2020 nižja od vrednosti odkupa pred enim letom  

Skupna vrednost v juliju 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za okoli 42 % nižja od vrednosti odkupa lesa v juliju 2019. Nižje kot pred enim letom so bile vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir (za približno 52 %), vrednost odkupljenega lesa za celulozo in plošče (za okoli 9 %) in  vrednost odkupa lesa za kurjavo (za skoraj 45 %). Vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa je bila skoraj dvakrat višja kot pred enim letom.    

Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
VII 2020VII 2020
VI 2020
VII 2020
VII 2019
EURindeks
Skupaj2.979.658133,057,9
  hlodi za žago in furnir2.000.411129,347,7
  les za celulozo in plošče580.502135,890,6
  drug okrogel industrijski les284.835332,6291,9
  les za kurjavo113.91063,255,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.