Transport, Slovenija, julij 2020

V slovenskih pristaniščih v juliju 2020 za 39 % manj ladij kot v juliju 2019

Posledice ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 so se v potniškem prevozu in prometu v Sloveniji še čutile tudi v juliju 2020. Z avtobusi in letali je bilo prepeljanih manj potnikov kot v juliju 2019, potniške ladje pa sploh niso vozile.

  • 15.9.2020
  • |
  • končni podatki
Medkrajevni in mednarodni avtobusni promet potnikov
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v juliju 2020 prepeljali malo manj kot 2 milijona potnikov, kar je za 43 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta. Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v juliju 2020 prepeljali približno 710.200 potnikov, kar je za 29 % manj kot v juliju 2019. Pri tem so opravili približno 10,2 mio. potniških kilometrov, kar je skoraj 43 % manj kot v juliju 2019. 

V letališkem prometu pretovorjenega manj blaga kot v juliju 2019
Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v juliju 2020 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 21.000 potnikov, kar je za 90 % manj kot v juliju 2019. Blagovni promet na omenjenem letališču je bil prav tako manjši kot v juliju 2019; pretovorjenega je bilo za 15 % manj blaga.   

V slovenskih pristaniščih manj ladij kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v juliju 2020 našteli 6 potnikov, kar ni niti odstotek števila iz julija 2019. V ladijskem prometu je priplulo ali odplulo 39 % manj ladij kot julija 2019. Med njimi ni bilo nobene potniške ladje za križarjenje. Blagovni promet v Pristanišču Koper je bil v juliju 2020 manjši kot v juliju 2019; pretovorjenega je bilo malo več kot 1 mio. ton blaga, kar je skoraj 35 % manj kot v juliju prejšnjega leta.

Število prvič v Sloveniji registriranih cestnih motornih vozil višje kot v juliju 2019

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v juliju 2020, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 12.800, kar je za 3 % več kot v juliju 2019. Med temi je bilo približno 9.600 osebnih avtomobilov, kar je 5 % več kot v juliju 2019. Od tega je bilo 6.400 novih, kar je za 7 % več kot v juliju 2019.

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Izbrani podatki transporta, Slovenija
VII 2020I–VII 2020VII 2020
VII 2019 
I–VII 2020
I–VII 2019
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)710,28.02770,649,4
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)10,2138,858,445,1
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)1.743,916.700,157,249,4
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.905,28.451,355,952,2
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)924,43.97159,555,1
Prvič registrirana cestna motorna vozila12.84168.165103,176,0
Prvič registrirani osebni avtomobili9.56751.194105,175,9
Prvič registrirani novi osebni avtomobili6.36034.191107,373,0
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)6870,00,1
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.29311.10965,381,7
Zračni transport
Promet potnikov na letališčih (1.000)21217,610,220,4
Promet blaga na letališčih (1.000 t)0,95,984,688,3
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.  

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija, z letno objavo.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.