Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, julij 2020

Povprečna bruto plača za julij 2020 približno enaka plači za junij 2020

Povprečna bruto plača za julij 2020 je znašala 1.811,28 EUR in je bila nominalno za 0,1 % nižja od bruto plače za junij 2020, realno pa približno enaka bruto plači za junij 2020.

  • 15.9.2020
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za julij 2020 približno enaka povprečni plači za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za julij 2020 je znašala 1.811,28 EUR in je bila nominalno za 0,1 % nižja od bruto plače za junij 2020, realno pa približno enaka bruto plači za junij 2020. Povprečna neto plača za julij 2020 je znašala 1.176,25 EUR in je bila nominalno za 0,1 %, realno pa za 0,2 % višja od neto plače za junij 2020.

Povprečna plača za julij 2020 se v primerjavi s plačo za junij 2020 ni bistveno spremenila tudi zato, ker so v obeh omenjenih mesecih veljali enaki ukrepi, povezani z epidemijo covida-19 (subvencija za delo s skrajšanim delovnim časom in nadomestilo za začasno čakanje na delo).

Če bi se povprečna plača izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), bi bila povprečna bruto plača za julij 2020 nominalno za 0,6 % nižja od povprečne bruto plače za junij 2020.

Povprečna plača za julij 2020 višja od plače za junij 2020 le v zasebnem sektorju
Povprečna bruto plača za julij 2020 je bila v zasebnem sektorju za 1,4 % višja, v javnem sektorju pa za 2,3 % nižja od plače za junij 2020.

Povprečna bruto plača za julij 2020 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna bruto plača za julij 2020 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.577,01 EUR), čeprav se je prav v tej dejavnosti povprečna bruto plača v primerjavi z bruto plačo za prejšnji mesec najbolj znižala (za 11,3 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za julij 2020).

Glede na povprečno bruto plačo za junij 2020 se je povprečna bruto plača za julij 2020 najbolj zvišala v dejavnosti gostinstvo (za 8,2 %). Če pa bi se povprečna bruto plača za julij 2020 izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), bi se povprečna bruto plača v tej dejavnosti zvišala le za 1,2 %.

Primerljivi podatki za preostala področja dejavnosti po SKD so na voljo v prilogi Povprečne mesečne bruto plače, izračunane glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, pri pravnih osebah po dejavnostih in sektorjih, Slovenija, julij 2020, začasni podatki.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, julij 2020
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, julij 2020
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VII 2020Ø I-VII 2020Ø V-VII 2020VII 2020
VI 2020
VII 2020
VII 2019
Ø I-VII 2020
Ø I-VII 2019
EURindeks
Bruto1.811,281.828,061.837,4999,9104,3105,7
Javni sektor2.143,152.177,202.211,8897,7104,8107,1
  od tega sektor država2.194,752.220,782.271,7197,5107,2109,0
Zasebni sektor1.655,911.663,481.657,97101,4103,7104,6
Neto1.176,251.190,761.197,63100,1105,1106,8
Javni sektor1.379,331.399,821.419,6598,1105,7107,8
  od tega sektor država1.410,921.424,431.453,6997,9107,8109,2
Zasebni sektor1.081,171.092,211.091,16101,4104,5105,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za julij 2020 bodo objavljeni 25. septembra 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.