Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, julij 2020

V juliju drugi najvišji mesečni presežek v blagovni menjavi s tujino v zadnjih desetih letih

Izvoz in uvoz v juliju 2020 sta bila  nižja kot v juliju 2019; izvoz za 2,9 %, uvoz za 10,9 %. Tudi v prvih sedmih mesecih leta 2020 sta bili vrednosti nižji kot v istem obdobju 2019, in sicer izvoza za 4,3 %, uvoza pa za 10,0 %.V vseh sedmih mesecih je bil ustvarjen zunanjetrgovinski presežek.

  • 9.9.2020
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v juliju 2020 nižja kot v juliju 2019

Izvoz je v juliju 2020 znašal 2.937,0 milijona EUR, kar je za 2,9 % manj kot v juliju 2019, uvoz pa 2.736,5 milijona EUR, kar je za 10,9 % manj kot v juliju 2019. Glede na povprečni mesečni vrednosti izvoza in uvoza v letu 2019 je bil izvoz v juliju 2020 višji za 5,1 %, uvoz pa nižji za 3,6 %.

Pri blagovni menjavi s tujino je bil v juliju 2020 zabeležen presežek v višini 200,5 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 107,3-odstotna. Presežek v blagovni menjavi s tujino v juliju 2020 je bil drugi najvišji mesečni presežek v zadnjih desetih letih, višji je bil le septembra 2017.

Razen izvoza v države nečlanice EU, je bila vrednost blagovne menjave v juliju 2020 nižja kot v juliju 2019

Slovenija je v juliju 2020 ustvarila 67,6 % vsega izvoza in 68,6 % vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 1.985,2 milijona EUR blaga (ali za 8,6 % manj kot v juliju 2019), uvozila iz teh držav pa za 1.876,8 milijona EUR blaga (ali za 13,8 % manj kot v juliju 2019). Na padec vrednosti trgovanja s to skupino držav v primerjavi z julijem 2019 je najbolj vplivala nižja vrednost trgovanja s proizvodi iz skupine nafta in naftni derivati.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v juliju 2020 izvozila za 951,9 milijona EUR blaga (ali za 11,8 % več kot v juliju 2019), od tam pa uvozila za 859,7 milijona EUR blaga (ali za 3,9 % manj kot v juliju 2019). K rasti izvoza v to skupino držav je največ prispevala višja vrednost izvoza proizvodov iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi. K padcu vrednosti uvoza iz teh držav pa nižja vrednost uvoza proizvodov iz skupine nafta in naftni derivati.

Izvoz in uvoz v prvih sedmih mesecih leta 2020 nižja kot v istem obdobju 2019


V prvih sedmih mesecih leta 2020 je izvoz Slovenije znašal 19.026,3 milijona EUR, uvoz pa 17.901,8 milijona EUR. Izvoz in uvoz sta bila v tem obdobju nižja kot v istem obdobju 2019, in sicer izvoz za 4,3 %, uvoz pa za 10,0 %. 

V blagovni menjavi s tujino je bil v vseh prvih sedmih mesecih leta 2020 ustvarjen presežek in to pri trgovanju z obema skupinama držav (članicami in ne-članicami EU). Skupno je v tem obdobju zunanjetrgovinski presežek znašal 1.124,5 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 106,3-odstotna.

Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
VII 2020I–VII 2020VII 2020
VII 2019
I–VII 2020
I–VII 2019
1.000 EURindeks
Izvoz2.937.03819.026.33197,195,7
  EU-271.985.18612.608.34791,486,4
  države nečlanice EU951.8536.417.984111,8121,5
Uvoz2.736.52417.901.81689,190,0
  EU-271.876.80912.167.71986,284,2
  države nečlanice EU859.7165.734.09796,1105,5
Trgovinska bilanca200.5141.124.515-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %107,3106,3-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni junija 2021.

Z izstopom Velike Britanije iz EU (februar 2020) pri blagovni menjavi Slovenije trgovanje z omenjeno državo spremljamo v okviru trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU (Ekstrastat) in ne več pri trgovanju z državami, ki so članice EU (Intrastat). Preračun je bil narejen tudi za pretekla obdobja 2020 in pri izračunu stopenj rasti tudi ustreznih obdobjih 2020. Zaradi omenjene prilagoditve podatkov se je delež trgovanja Slovenije z državami članicami EU v skupni blagovni menjavi Slovenije zmanjšal, delež trgovanja Slovenije z državami, ki niso članice EU, pa ustrezno povečal.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.