Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2. četrtletje 2020

Poslovni prihodki v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih predstavljali le 89 % poslovnih odhodkov

Kriza, ki jo je povzročil covid-19, je v 2. četrtletju 2020 povečala razlike v vrednostih kazalnikov v nekaterih dejavnostih. V gostinstvu so se izrazito povečali stroški dela v dodani vrednosti (bili so za 32 % višji od dodane vrednosti; v 2. četrtletju 2019 so bili le 67 % dodane vrednosti).  

  • 15.9.2020
  • |
  • začasni podatki
Stroški dela v gostinstvu za 32 % višji od dodane vrednosti (v 2. četrtletju 2019 predstavljali le 67 % dodane vrednosti)

Poslovni prihodki v gostinstvu so v 2. četrtletju 2020  predstavljali le 77 % poslovnih odhodkov; v 2. četrtletju 2019 so bili poslovni prihodki za 9 % višji od poslovnih odhodkov.  Zvišala se je kapitalska intenzivnost; stroški dela so predstavljali 45 % poslovnih odhodkov (v 2. četrtletju 2019: 35 %). Izrazito so se zvišali stroški dela v dodani vrednosti; ti so bili za 32 % višji od dodane vrednosti (stroški dela v 2. četrtletju 2019 le 67 % dodane vrednosti). V 2. četrtletju 2020 se je zvišala tudi dodana vrednost v prodaji; predstavljala je 54 % čistih prihodkov od prodaje (v letu prej: 47 %).  

Z izgubo iz poslovanja tudi kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, njihovi stroški dela za 3 % višji od dodane vrednosti

Poslovni prihodki so bili nižji od poslovnih odhodkov tudi v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih; predstavljali so le 89 % poslovnih odhodkov. Še v prejšnjem četrtletju so poslovale z dobičkom iz poslovanja, saj so bili poslovni prihodki takrat za 5 % višji od poslovnih odhodkov, v istem četrtletju prejšnjega leta pa so bili poslovni prihodki za 4 % višji od poslovnih odhodkov. Stroški dela so znašali 32 % poslovnih odhodkov, v predhodnem četrtletju 25 %. Stroški dela so bili za 3 % višji od dodane vrednosti, še v predhodnem četrtletju pa so predstavljali le 65 % dodane vrednosti. Dodana vrednost je predstavljala 41 % čistih prihodkov od prodaje, v predhodnem četrtletju 37 %. 

Kapitalska intenzivnost v tržnih podjetjih v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo višja; stroški dela predstavljali 51 % poslovnih odhodkov

Poslovni prihodki v tržnih podjetij v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo so bili v 2. četrtletju 2020 za 2 % višji od poslovnih odhodkov (v predhodnem četrtletju so bili višji za 14 %, v 2. četrtletju 2019 za 12 %). Kapitalska intenzivnost se je zvišala; stroški dela so predstavljali 51 % poslovnih odhodkov (v predhodnem četrtletju in v 2. četrtletju 2019 le 47 %). Zvišali so se tudi stroški dela v dodani vrednosti; stroški dela so predstavljali 82 % dodane vrednosti, v predhodnem četrtletju pa le 66 % dodane vrednosti.

Grafikon 1: Poslovanje v gostinstvu1), Slovenija
Grafikon 1: Poslovanje v gostinstvu<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Podrobnejše informacije o kazalnikih so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Vir: SURS
Grafikon 2: Poslovanje v kulturnih, razvedrilnih in rekreac. dejavnostih1), Slovenija
Grafikon 2: Poslovanje v kulturnih, razvedrilnih in rekreac. dejavnostih<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Podrobnejše informacije o kazalnikih so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, je gospodarska družba ali podružnica tujega podjetja ali zadruga v Sloveniji.

Končni podatki za tekoče leto se objavljajo enkrat letno, in sicer ob objavi začasnih podatkov za 1. četrtletje naslednjega leta (najkasneje do 30. 6. naslednjega leta). Končni podatki za leto 2019 so enaki začasnim zaradi podaljšanega roka za oddajo letnih poročil za to leto.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.