Muzejska in galerijska dejavnost, Slovenija, 2019

Muzeji in galerije v Sloveniji pripravili lani 1.406 razstav in približno 43.000 izobraževalnih dogodkov

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije v Sloveniji so v 2019 pripravili 1.406 razstav. Vseh razstav skupaj si je ogledalo več kot 2,8 milijona obiskovalcev, kar je povprečno 7.700 na dan.

  • 11. 9. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Razstave v muzejih in galerijah pritegnile več kot 2,8 milijona obiskovalcev

V 2019 smo imeli v Sloveniji 91 muzejev, ustanov z muzejskimi zbirkami in galerij (toliko smo jih namreč zajeli v naše raziskovanje). V njih si je bilo v 2019 mogoče ogledati 1.406 razstav, od tega 292 stalnih in 1.114 občasnih. Ogledalo si jih je 2.800.899 obiskovalcev; od tega je bilo 30,3 % tujcev; otrok in mladine je bilo med vsemi obiskovalci četrtina. Posamezno razstavo si je v letu 2019 ogledalo povprečno 1.992 obiskovalcev.

Muzeji in galerije so s prodajo vstopnic iztržili približno 3,9 milijona evrov, vsak obiskovalec pa je za ogled razstave plačal povprečno 4,40 evra. Vendar vsem ni bilo treba plačati vstopnine; po naših podatkih so namreč muzeji in galerije izdali tudi več kot 549.500 brezplačnih vstopnic.

S 405 razstavami so slovenski muzeji in galerije v 2019 gostovali v drugih ustanovah, od tega s 322 razstavami v drugih slovenskih krajih, s 66 razstavami v drugih državah članicah EU in s 17 razstavami zunaj EU.  

Bogastvo muzejev in galerij

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so v letu 2019 hranili blizu 8 milijonov muzejskih oz. galerijskih predmetov; 58,6 % teh predmetov je bilo inventariziranih. Največ, 40,7 %, je bilo vizualnih oz. likovnih predmetov, vključno s fotografijami (samo fotografij pa je bilo med vizualnimi oz. likovnimi predmeti 93,8 % ). 

Največ v 2019 pridobljenih predmetov so te ustanove pridobile z donacijami, in sicer 90,8 %; preostali so bili  pridobljeni z arheološkimi izkopavanji, iz zapuščin,  volil ali kako drugače. Nekaj predmetov je bilo odkupljenih, med temi 9 % od še živečih avtorjev. Muzejski in galerijski delavci ocenjujejo, da je skupna vrednost v 2019 pridobljenih in odkupljenih predmetov približno 2,2 milijona evrov, samo vrednost odkupljenih predmetov pa približno 708.000 evrov.

Dostop do vseh muzejev in galerij še vedno ni omogočen vsem 

Prostori, ki so jih imeli muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije na voljo v 2019 za izvajanje svoje dejavnosti, so merili skupaj približno 263.000 kvadratnih metrov: 53 % te površine so zavzemali razstavni prostori, malo več kot 18 % depoji, malo več kot 3 % so bili namenjeni za izobraževalno dejavnost in približno 25 % za druge namene.  V številnih muzejih in galerijah se namreč izvajajo še druge dejavnosti: 58 jih je na primer imelo muzejsko trgovino, 56 jih je izdajalo publikacije, 42 jih je oddajalo svoje prostore v najem drugim subjektom, 9 muzejev oz. galerij je imelo še kongresno dejavnost itd.

V kolikšni meri sta muzejska in galerijska dejavnost dostopni tudi gibalno in senzorno oviranim osebam? Gibalno oviranim osebam je nudilo povsem urejen dostop do razstavnih in prireditvenih prostorov 29 muzejev,  ustanov z muzejskimi zbirkami in galerij, 49 teh  ustanov je tak dostop doslej delno uredilo. Senzorno oviranim osebam je dostop do omenjenih ustanov za zdaj mogoč v manjšem obsegu: v 2019 je bil povsem urejen v 5 ustanovah, delno urejen v 41, v preostalih 44 pa tega sploh še niso urejali.

Muzeji in galerije obiskovalce tudi izobražujejo

Številni muzeji in galerije pripravljajo za obiskovalce razstav tudi različne delavnice, vodene oglede, interaktivne programe, predavanja, pogovore ipd. V letu 2019 so pripravili 42.894 takih dogodkov, ki se jih je udeležilo blizu 961.000 oseb; od tega je bilo 56,6 %  otrok in mladine.

Med omenjenimi dogodki je bilo največ, 67,4 %, vodenih splošnih in posebnih ogledov. Sledile so delavnice (18,3 %), interaktivni programi (8,5 %), predavanja (3,1 %) in drugo (2,7 %). 

Muzejski in galerijski uslužbenci in zunanji sodelavci

V vseh 91 muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah, zajetih v raziskovanje, je v 2019 delalo 1.048 zaposlenih oseb in 2.014 zunanjih sodelavcev. Od redno zaposlenih jih je bilo 12,8 % mlajših od 35 let in večina (939) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom. Odstotek  zaposlenih te starosti se vsako leto nekoliko zniža: v letu 2016 jih je bilo 16,4 %, v 2017 15,3 %, v 2018 pa 13,8 %.

Med zunanjimi sodelavci je bilo  tudi v letu 2019 največ študentov (34 %), sledili pa so sodelavci z avtorskimi pogodbami (28 %), prostovoljni delavci in sodelavci s podjemnimi pogodbami (po 10 %) ter samozaposleni v kulturi (okrog 9 %).

Kako se financirajo muzeji in galerije

Prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so v 2019 znašali skupaj 55,6 milijona evrov: 82,5 % tega zneska so bili prihodki iz javnih sredstev, 16,5 % lastni prihodki, 1,0 % sredstev pa sponzorstva in donacije iz Slovenije ali iz tujine. Glavni del javnih virov so muzeji in galerije prejeli iz državnega proračuna (71,6 %), sledili so prihodki iz občinskih proračunov (20,9 %) in iz EU (7,5 %). 

Celotni stroški za izvajanje dejavnosti so znašali 54,0 milijona; od tega je bilo za stroške dela (skupaj z izplačili zunanjim sodelavcem) namenjenih  blizu 60 %, za muzejsko in galerijsko dejavnost pa je bilo porabljenih 33,5 % sredstev.

Muzejski in galerijski predmeti, Slovenija, 2019
Muzejski in galerijski predmeti, Slovenija, 2019
Vir: SURS
Muzejski in galerijski predmeti in dela, Slovenija
201720182019
Predmeti in dela - skupaj7.729.6077.679.1777.970.969
  inventarizirani4.772.1324.466.5544.668.234
Pridobljeni in odkupljeni predmeti - skupaj366.148192.429139.285
  odkupljeni predmeti327.7844.8332.841
  od tega odkupljeni predmeti še živečih avtorjev6888255
  donacije24.199178.474126.521
  arheološka izkopavanja (samo inventarizirani predmeti)5.3216312.425
  zapuščine, volila in drugo8.8448.4927.498
Vrednost odkupljenih in pridobljenih predmetov (EUR)1.292.2845.655.9242.213.837
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Razstave in obiskovalci, Slovenija
201720182019
Razstave - skupaj1.4861.4461.406
  občasne1.2011.2021.114
  stalne284245292
Obiskovalci - skupaj3.161.8662.733.5972.800.899
  tujci854.545817.000848.775
  otroci in mladina949.877795.323711.883
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Vzgojno-izobraževalna dejavnost v muzejih in galerijah, Slovenija
ProgramiVsi udeleženciOtroci in mladina
201720182019201720182019201720182019
Programi - skupaj39.40439.74742.894912.489965.162960.856544.243521.602543.895
  vodeni ogledi (splošni in posebni)25.60725.14328.904568.792526.107558.544335.173295.318306.354
  interaktivni programi 3.9254.5543.64371.826113.37585.44259.82673.96972.154
  delavnice6.8046.6067.831146.254160.280166.066127.995132.547142.251
  predavanja, pogovori1.7751.5221.36556.53557.32957.8644.3534.7717.686
  drugo (koncerti ipd.)1.2931.9221.15169.082108.07192.94116.89714.99815.449
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Zaposlene osebe in zunanji sodelavci v muzejih in galerijah, Slovenija
201720182019
Zaposlene osebe - skupaj1.0721.0281.048
  s polnim delovnim časom968925939
  z delovnim časom, krajši od polnega 104103109
  mlajše od 35 let164142134
Zunanji sodelavci - skupaj2.2442.0282.014
  samozaposleni v kulturi286198190
  samostojni podjetniki brez samozaposlenih v kulturi288139142
  zaposleni prek agencij in v d.o.o.345132
  študenti791656684
  prostovoljni, neplačani delavci262281202
  po podjemni pogodbi90189196
  po pogodbi o avtorskem delu492515567
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Viri financiranja in stroški za izvajanje muzejske in galerijske dejavnosti (v EUR), Slovenija
201720182019
Prihodki - skupaj50.784.18151.709.81855.627.364
  prihodki iz javnih sredstev 40.638.48942.331.25045.879.585
  lastni prihodki 9.664.7088.885.2179.200.502
  prihodki iz sponzorstev in donacij 480.984493.351547.278
Stroški - skupaj50.215.25950.493.67354.044.076
  stroški dela in stroški za izplačila zunanjim sodelvacem29.534.46429.418.67932.283.237
  neposredni in splošni stroški za izvajanje kulturne dejavnosti16.944.13817.115.89718.105.328
  investicijski stroški2.157.7721.674.6471.533.861
  drugi poslovni stroški1.578.8842.284.4502.121.652
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.