Javna kanalizacija, Slovenija, 2019

V letu 2019 je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov, prečiščenih 68,5 % odpadnih voda

V letu 2019 je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 241,1 milijona m3 odpadnih voda, to je za 4,6 % več kot v letu 2018. Kar dve tretjini odpadnih voda sta bili pred izpustom v okolje prečiščeni v čistilnih napravah.  

  • 15.9.2020
  • |
  • končni podatki

Količina komunalnih odpadnih voda večja kot v 2018
V Sloveniji je bilo v letu 2019 v javno kanalizacijo dovedenih 241,1 milijona m3 odpadnih voda, kar je za 4,6 % več kot v letu 2018. Odpadne vode so bile različnega izvora: 5,0 % odpadnih voda je izviralo iz industrijskih dejavnosti, 8,2 % iz drugih dejavnosti, 24,1 % iz gospodinjstev, 62,7 %  odpadnih voda so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne vode, vdori morja ipd.).

Gospodinjstva so v letu 2019 proizvedla 58,0 milijona m3 komunalnih odpadnih voda ali za 1,8 % več kot v letu 2018.

Dve tretjini odpadne vode se je pred izpustom nazaj v okolje prečistilo
V letu 2019 je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje prečiščenih 165,1 milijona m3 (69,2 %) odpadnih voda. Največ odpadne vode je bilo prečiščene s terciarnim načinom čiščenja (48,0 %), najmanj (2,0 %) pa s primarnim načinom čiščenja.

Po zadnjih podatkih je bil največji delež prečiščene odpadne vode, kar 95-odstoten, zabeležen v pomurski in notranjsko-kraški statistični regiji. V obeh regijah je bilo največ vode prečiščene s terciarnim načinom čiščenja, in sicer v pomurski statistični regiji 77,0 %, v notranjsko-kraški statistični regiji pa 82,0 %. S sekundarnim načinom čiščenja je bilo prečiščene največ odpadne vode v spodnjeposavski statistični regiji (48,0 %) in v osrednjeslovenski statistični regiji (36,0 %).

Preostalih  75,9 milijona m3 ali 30,8 % odpadnih voda je ostalo neprečiščenih. Skoraj 97,7 % neprečiščene vode je bilo izpuščene neposredno v površinske vode, preostala 2,3 % pa v  podzemne vode in  na obale. Tudi prečiščena odpadna voda je bila izpuščena v okolje v skoraj enakih deležih: 95,5 %  v površinske vode, približno 2,0 % na obale, nekaj več kot 2,5 % pa v podzemne vode.

Količina padavinskih in meteornih voda večja kot v prejšnjem letu
Skoraj 151,4 milijona m3  odpadnih voda je v odtoke odteklo s streh in utrjenih površin. Padavinske in meteorne vode so v letu 2019 predstavljale 62,7 % odpadnih voda. Količina teh voda je bila v letu 2019 za 6,6 % večja kot v letu 2018.

 

Podrobnejši podatki so na voljo v  podatkovni bazi SI-STAT.

 

Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2019
Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2019
Vir: MOP
Prečiščene in neprečiščene komunalne odpadne vode, Slovenija
20182019
m3 (1.000)
Skupaj230.638241.131
Neprečiščene komunalne odpadne vode61.66574.249
Prečiščene komunalne odpadne vode168.973165.143
Vir: MOP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.