Poslovne tendence, Slovenija, avgust 2020

Kazalniki zaupanja se v vseh ekonomskih panogah izboljšujejo

Kazalniki zaupanja se od aprila 2020 dalje izboljšujejo in so se že približali dolgoletnemu povprečju; tega je v gradbeništvu kazalnik celo presegel, medtem ko je kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih še zmeraj pod dolgoletnim povprečjem.

  • 25. 8. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v avgustu 2020 za 11 odstotnih točk višja od vrednosti v juliju 2020. Glede na avgust 2019 pa je bila za 1 odstotno točko nižja. Prav tako za 1 odstotno točko je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj; najizraziteje sta se izboljšala kazalnika skupna naročila in izvozna naročila (za 27 oziroma 21 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila avgusta 2020 glede na julij 2020 za 4 odstotne točke višja, glede na avgust 2019 pa za 11 odstotnih točk nižja. Kazalnik je tokrat dosegel dolgoletno povprečje.

Med kazalniki stanj sta se izboljšala kazalnika prodaja in poslovni položaj, medtem ko sta se poslabšala kazalnika obseg zalog in prodajne cene. Med kazalniki pričakovanj pa beležita izboljšanje kazalnika pričakovano zaposlovanje in pričakovane prodajne cene.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila avgusta 2020 za 2 odstotni točki višja kot julija 2020, glede na avgust 2019 pa je bila za 13 odstotnih točk nižja. Hkrati je bila za 6 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni se je izboljšala večina kazalnikov stanj in pričakovanj, le kazalnika cene in zagotovljeno delo sta se poslabšala (za 2 oziroma 0,5 odstotne točke). Kazalnik pričakovane cene je ostal nespremenjen. Najbolj se je izboljšal kazalnik obseg gradbenih del (za 11 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila avgusta 2020 za 18 odstotnih točk višja kot julija 2020, vendar še zmeraj nižja kot v avgustu 2019 (za 25 odstotnih točk) in nižja od dolgoletnega povprečja (za 18 odstotnih točk). Na izboljšanje tega kazalnika je vplival predvsem kazalnik povpraševanje, ki je bil višji za 34 odstotnih točk.

Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se zopet zvišali, razen kazalnika zaposlovanje, ki je ostal enak.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, avgust 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, avgust 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.