Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, junij 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del za 7,1 % nižja kot v maju 2020 in za 15,3 % nižja kot v juniju 2019

Vrednost v juniju 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 7,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 15,3 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juniju 2019.

  • 14. 8. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v juniju 2020 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v juniju 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 7,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v maju 2020. To je bil že četrti zaporedni mesec, v katerem je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu (v maju 2020 je bila za 2,6 % nižja kot v aprilu 2020). Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v juniju 2020 glede na maj 2020 nižja za 3,7 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah nižja za 1,2 %,  na nestanovanjskih stavbah pa za 4,2 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila prav tako nižja, in sicer za 9,7 %. 

Vrednost v juniju 2020 opravljenih gradbenih del nižja kot v juniju 2019

Vrednost v juniju 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 15,3 % nižja od vrednosti del, opravljenih v juniju 2019. Tokrat je bila vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni nižja že četrtič zapored (v aprilu je bila nižja za 6,9 %, v maju pa za 13,3 %). Nižji kot v juniju 2019 sta bili tako vrednost del, opravljenih na stavbah (za 12,8 %), kot tudi vrednost del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih (za 16,2 %). 

Vrednost v prvi polovici leta 2020 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2019

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvi polovici leta 2020, je bila za 5,6 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta, pri čemer je bila vrednost teh del na stavbah nižja za 8,3 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 4,2 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VI 2020
V 2020 
VI 2020
VI 2019
I–VI 2020
I–VI 2019
VI 2020
 Ø 2015 
Gradbeništvo92,984,794,4102,8
  stavbe96,387,291,7133,9
  gradbeni inženirski objekti90,383,895,891,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.