Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, junij 2020

Cene kmetijskih pridelkov v juniju 2020 povprečno za 2,8 % nižje kot v juniju 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juniju 2020 za 2,8 % nižje kot v juniju 2019.
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juniju 2020 za 0,5 % nižja kot v juniju 2019 in za 0,7 % nižja kot v maju 2020.

  • 14.8.2020
  • |
  • začasni podatki

Cene živali in živalskih proizvodov nižje kot v juniju 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juniju 2020 za 2,8 % nižje kot v juniju 2019. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 2,2 %, cene živali in živalskih proizvodov pa nižje za 5,5 %.

Med rastlinskimi pridelki so na zvišanje najbolj vplivale višje cene sadja in vina. Cene krompirja so bile nižje v povprečju za 15,8 %. V povprečju nižje kot leto prej so bile tudi cene žit in zelenjadnic.

Cene živali za zakol so se znižale v povprečju za 6,6 %. Cene perutnine so bile nižje v povprečju za 7,8 %, cene prašičev v povprečju za 7,4 % in cene goveda v povprečju za 5,5 %.

Cene živalskih proizvodov so bile nižje v povprečju za 4,5 %. Povprečna cena mleka je bila za 5,4 % nižja, povprečna cena jajc pa je ostala na isti ravni kot v juniju 2019.

Cene kmetijskih pridelkov v drugem četrtletju 2020 v povprečju za 0,4 % nižje kot v drugem četrtletju 2019

Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 10,4 %. Na zvišanje so najbolj vplivale višje cene sadja. Cene zelenjadnic, vina in krompirja so bile v povprečju nižje kot pred enim letom.

Cene živali in živalskih proizvodov so bile v povprečju za 5,2 % nižje. Najbolj so se znižale cene perutnine, nižje pa so bile tudi cene goveda. Cene prašičev so bile v povprečju višje kot v drugem četrtletju 2019. Od živalskih proizvodov je bila povprečna cena mleka višja, povprečna cena jajc pa nižja kot pred enim letom.

Vrednost odkupljenega mleka nižja kot v juniju 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juniju 2020 za 0,5 % nižja kot v juniju 2019 in za 0,7 % nižja kot v maju 2020.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini poljedelstvo je bila za 6,8 % nižja kot v juniju 2019. Vrednost odkupljenih žit je bila za 31,7 % nižja. V primerjavi z junijem 2019 je bila odkupljena manjša količina žit, v povprečju nižje pa so bile tudi cene žit, predvsem ječmena. Nižja je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic (za 0,5 %). Vrednosti odkupljenega krompirja in industrijskih rastlin sta bili višji kot v juniju 2019.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 14,1 % nižja kot v juniju 2019. Vrednost odkupljenega sadja je bila nižja za 30,6 %, vrednost odkupljenih alkoholnih pijač pa za 5,0 %. V primerjavi z junijem 2019 sta bili količini odkupljenega sadja in alkoholnih pijač manjši, cene pa so bile v povprečju višje.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 2,2 % višja od vrednosti odkupa v juniju 2019. Vrednost odkupljene perutnine je bila višja za 14,7 %, vrednost odkupljene živine za 1,8 % in vrednost odkupljenih jajc za 3,7 %. Vrednost odkupljenega mleka je bila nižja za 2,7 %, ker je bila povprečna cena mleka nižja kot leto prej (količina odkupljenega mleka je bila namreč višja). V juniju 2020 je povprečna odkupna cena mleka znašala 0,30 EUR za liter.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
VI 2020
Ø 2015
VI 2020
VI 2019
KMETIJSTVO SKUPAJ109,6297,2
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic102,4293,9
RASTLINSKI PRIDELKI135,67102,2
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic127,8390,9
Žita 89,7489,7
Industrijske rastline85,10106,6
Zelenjadnice, sadike in cvetje134,6695,4
  zelenjadnice134,0795,3
  sadike in cvetje158,58100,1
Krompir (vključno seme)151,4484,2
Sadjarstvo149,58142,3
Vino109,07103,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI98,6894,5
Živali za zakol95,3193,4
Živalski proizvodi101,9795,5
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
IV-VI 2020
Ø 2015
IV-VI 2020
IV-VI 2019
KMETIJSTVO SKUPAJ110,9399,6
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic102,8094,5
RASTLINSKI PRIDELKI141,37110,4
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic130,4892,3
Žita 89,4890,7
Industrijske rastline113,49133,2
Zelenjadnice, sadike in cvetje132,0199,3
  zelenjadnice133,7198,0
  sadike in cvetje125,25105,0
Krompir (vključno seme)188,1987,4
Sadjarstvo167,71158,3
Vino101,1396,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI99,8594,8
Živali za zakol96,3395,0
Živalski proizvodi103,2994,7
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VI 2020VI 2020
V 2020 
VI 2020
VI 2019
1000 EURindeks
Skupaj41.05999,399,5
Poljedelstvo4.232135,093,2
  žita947207,668,3
  industrijske in krmne rastline21-190,2
  krompir725511,9122,6
  zelenjadnice1)2.539100,199,5
Sadjarstvo in vinogradništvo2.79183,085,9
  sadje71448,369,4
  sadike2)1413,330,2
  grozdje---
  alkoholne pijače2.063115,895,0
Živinoreja33.84999,6102,2
  živina9.887100,4101,8
  perutnina7.806109,8114,7
  jajca3)1.64697,7103,7
  mleko14.32294,397,3
  drugi živalski proizvodi4)188119,765,2
Drugi rastlinski pridelki5) 18722,050,4
- ni pojava
1) Vključen tudi fižol v zrnju.
2) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
3) Jedilna in valilna jajca.
4) Mlečni izdelki, kože in volna ter med in izdelki iz medu.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.