Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, junij 2020

Vrednost industrijske proizvodnje v prvem polletju 2020 glede na isto obdobje 2019 nižja za 10,1 %

Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila v prvem polletju 2020 nižja glede na isto obdobje lani. Na mesečni ravni sta bila v juniju 2020 višja.

  • 10. 8. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v juniju 2020 na mesečni ravni drugič zapored višja

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju 2020 na mesečni ravni – po 9,6-odstotni rasti v maju 2020 – znova višja, tokrat za 4,3 %. K mesečni rasti je spet prispevala le proizvodnja v predelovalnih dejavnostih, ki je bila višja za 4,7 %. Vrednost proizvodnje v rudarstvu je bila nižja za 1,8 %, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa je ostala na ravni prejšnjega meseca.

Vrednost industrijske proizvodnje v juniju 2020 je bila za 12,1 % nižja kot v juniju 2019, v prvi polovici 2020 pa je bila glede na isto obdobje lani nižja za 10,1 %. Vrednost proizvodnje se je v prvi polovici 2020 najbolj znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 14,2 %), nato v rudarstvu (za 13,2 %) in v predelovalnih dejavnostih (za 9,8 %).

10,1-odstoten padec je bil največji med tistimi v prvem polletju po letu 2009: tedaj je znašal 21,2 %.

Prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni višji, vrednost zalog pa zopet nižja

Prihodek od prodaje v industriji je bil v juniju 2020 za 8,3 % višji kot prihodek v maju 2020 – ta pa je bil za 15,6 % višji kot v aprilu 2020. Junijski prihodek je bil na tujem trgu višji za 9,1 %, na domačem trgu pa nižji za 0,1 %.

Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v juniju 2020 nižji za 11,9 %, za toliko pa je bil nižji tudi prihodek od prodaje na tujem trgu. Na domačem trgu je bil nižji za 12,5 %.

Prihodek od prodaje v industriji je bil v prvem polletju 2020 za 12,6 % nižji kot v istem obdobju lani. Na tujem trgu je bil nižji za 13,3 %, na domačem trgu pa za 10,0 %. Znižal se je tudi v vseh namenskih skupinah izdelkov, najbolj v proizvodnji izdelkov za investicije (za 19,6 %), nato v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 15,1 %) in v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 0,9 %).

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v juniju 2020 na mesečni ravni nižja za 0,6 %, na letni ravni pa višja za 2,6 %. V prvih šestih mesecih leta 2020 je bila vrednost zalog za 2,9 % višja kot v istem obdobju lani.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VI 20
V 20 
VI 20
VI 19
I-VI 20
I-VI 19
VI 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)104,387,989,9109,4
B Rudarstvo98,287,686,891,2
C Predelovalne dejavnosti104,788,190,2111,9
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro100,085,585,886,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo103,982,485,596,2
  AE Energenti101,286,385,688,6
  AI Surovine105,481,485,697,8
B Proizvodi za investicije104,682,983,8129,5
C Proizvodi za široko porabo99,5103,3102,7118,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo106,5105,197,9121,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo96,4101,7103,5113,8
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi94,1107,3111,5136,0
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi110,487,085,1108,5
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi102,477,584,6103,8
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi106,792,791,1107,1
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VI 20
V 20 
VI 20
VI 19
I-VI 20
I-VI 19
VI 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)108,388,187,4109,6
B Rudarstvo113,295,889,7105,5
C Predelovalne dejavnosti108,188,087,4109,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo107,684,184,9101,2
  AE Energentizzzz
  AI Surovine106,483,985,2101,0
B Proizvodi za investicije108,484,780,4119,6
C Proizvodi za široko porabo100,699,499,1120,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo104,8108,495,1113,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo104,596,9100,1116,5
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
VI 20
V 20 
VI 20
VI 19
I-VI 20
I-VI 19
VI 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,4102,6102,9134,7
B Rudarstvo98,3106,5108,2157,5
C Predelovalne dejavnosti99,4102,7102,9134,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo97,096,099,2123,8
  AE Energentizzzz
  AI Surovine97,196,199,2123,7
B Proizvodi za investicije100,9103,0100,0146,7
C Proizvodi za široko porabo101,6111,6109,8142,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo97,9115,9118,4123,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,8110,9108,8145,3
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2020 so začasni. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2021.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.