Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, junij 2020

Izvoz in uvoz v prvem polletju leta 2020 nižja kot v istem obdobju 2019

V juniju 2020 je bil izvoz za 4,2 % nižji kot v juniju 2019 (znašal je 2.682,4 milijona EUR), uvoz je bil nižji za 5,1 % (znašal je 2.562,4 milijona EUR). V prvem polletju 2020 je bil v primerjavi z istim obdobjem 2019 izvoz nižji za 5,6 %, uvoz pa za 10,3 %. 

  • 7.8.2020
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v juniju 2020 nižja kot v juniju 2019

V juniju 2020 sta bila slovenski izvoz in uvoz nižja kot v juniju 2019; izvoz je bil nižji za 4,2 % (znašal je 2.682,4 milijona EUR), uvoz pa za 5,1 % (znašal je 2.562,4 milijona EUR). Po večjih medletnih padcih vrednosti trgovanja s tujino v letošnjem aprilu in maju, se je učinek epidemije na izvoz in uvoz v juniju zmanjšal.

V blagovni menjavi s tujino je bil v tudi juniju 2020, kot v vseh dosedanjih mesecih tega leta, ustvarjen presežek, tokrat v vrednosti 120,0 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom v juniju 2020 je bila 104,7-odstotna.

V juniju 2020 so bili v obeh tokovih blagovne menjave vrednostno najpomembnejši proizvodi iz skupin medicinski in farmacevtski proizvodi ter cestna vozila. Na padec vrednosti izvoza in uvoza v primerjavi z junijem 2019 je najbolj vplivala nižja vrednost trgovanja s proizvodi iz skupine nafta in naftni derivati; vrednost izvoza te skupine proizvodov je bila nižja za več kot polovico, vrednost uvoza pa za več kot tretjino.

Vrednost blagovne menjave v juniju 2020 z državami članicami EU nižja, z državami nečlanicami pa višja kot v juniju 2019


V države članice EU je Slovenija v juniju 2020 izvozila za 1.762,1 milijona EUR ali za 11,4 % manj kot v juniju 2019, od tam pa uvozila za 1.702,7 milijona EUR ali za 11,0 % manj kot v juniju 2019. K nižji vrednosti trgovanja s to skupino držav je največ prispeval upad trgovanja z Italijo in Avstrijo, na strani izvoza tudi s Hrvaško.

Izvoz v države, ki niso članice EU, je v juniju 2020 znašal 920,3 milijona EUR ali za 13,5 % več kot v juniju 2019, uvoz iz omenjenih držav pa je znašal 859,7 milijona EUR ali za 9,3 % več kot v juniju 2019. Najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije iz te skupine držav je bila Švica in prav rast vrednosti trgovanja s to državo (bila je skoraj 60-odstotna) je največ prispevala k rasti vrednosti trgovanja z državami nečlanicami EU. Višja kot junija 2019 sta bila tudi izvoz v Rusijo in uvoz iz Kitajske.

Izvoz in uvoz v prvem polletju leta 2020 nižja kot v istem obdobju 2019


Izvoz je v prvih šestih mesecih leta 2020 znašal 15.906,1 milijona EUR (ali za 5,6 % manj kot v istem obdobju 2019), uvoz pa je znašal 15.077,0 milijona EUR (ali za 10,3 % manj kot v istem obdobju 2019). V prvem polletju 2020 je bil ustvarjen presežek v blagovni menjavi s tujino (znašal je 829,1 milijona EUR), pokritost uvoza z izvozom pa je bila 105,5-odstotna.

Po tem ko smo v prvem četrtletju 2020 še beležili rast vrednosti blagovne menjave s tujino, je drugo četrtletje (predvsem april in maj) močno zaznamovala epidemija. V prvem četrtletju je bila v primerjavi z istim obdobjem 2019 rast vrednosti izvoza 6,6-odstotna, uvoza pa 3,2-odstotna. V drugem četrtletju 2020 se je na letni ravni vrednost izvoza znižala za 17,3 %, vrednost uvoza pa za 22,8 %.
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
VI 2020I–VI 2020VI 2020
VI 2019
I–VI 2020
I–VI 2019
1.000 EURindeks
Izvoz2.682.41615.906.13595,894,4
  EU-271.762.10010.448.47488,684,1
  države nečlanice EU920.3175.457.662113,5123,2
Uvoz2.562.41915.077.01994,989,7
  EU-271.702.68810.213.98989,083,2
  države nečlanice EU859.7314.863.029109,3107,1
Trgovinska bilanca119.997829.117-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %104,7105,5-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni junija 2021.

Z izstopom Velike Britanije iz EU (februar 2020) pri blagovni menjavi Slovenije trgovanje z omenjeno državo spremljamo v okviru trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU (Ekstrastat) in ne več pri trgovanju z državami, ki so članice EU (Intrastat). Preračun je bil narejen tudi za pretekla obdobja 2020 in pri izračunu stopenj rasti tudi ustreznih obdobjih 2020. Zaradi omenjene prilagoditve podatkov se je delež trgovanja Slovenije z državami članicami EU v skupni blagovni menjavi Slovenije zmanjšal, delež trgovanja Slovenije z državami, ki niso članice EU, pa ustrezno povečal.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.